Investera på autopilot

Säg hej till Advinans Autopilot, roboten som ser till att du når dina sparmål. Personligt, automatiskt och billigt.

Advinans Autopilot: din personliga investeringsrobot

Oavsett om det gäller din pension, en bostad eller sparande till barnen ser Advinans Autopilot till att dina pengar är rätt investerade, att du sparar tillräckligt och att du betalar så låga avgifter som möjligt.
Person som pratar med robot

Personligt

Berätta vad du sparar till, hur mycket risk du vill ta och hur du ser på hållbarhet så tar Advinans Autopilot fram en personlig investeringsstrategi för att maximera chansen att du når ditt mål.

Om förslaget inte passar dig, är det lätt att välja egna fonder utifrån exakt hur du vill investera dina pengar. Välj bland hundratals kvalitetssäkrade exponeringar i vårt fondutbud. Självklart helt utan provisioner.

Person på stranden

Automatiskt

Advinans Autopilot investerar varje insättning och omfördelar dina innehav så att ditt sparande alltid följer investeringsstrategin. När du närmar dig ditt mål, sänker vi andelen aktiefonder för att minska risken.

Person som sparar pengar

Billigt

När det gäller sparande tjänar Advinans bara pengar på ett sätt: Vår förvaltningsavgift som blir lägre ju mer du sparar med oss. Vi har inga fasta avgifter, växlingsavgifter eller insättningsavgifter.

Vi tar inte emot några provisioner från fondbolagen och har inga egna fonder. I våra investeringsstrategier ingår bara indexfonder till lägsta möjliga avgift.

Fördelar med Advinans Autopilot

Eftersom Advinans Autopilot automatiserar allt det krångliga behöver du inte tänka på ditt sparande och kan låta det växa i lugn och ro. Och om du behöver göra något, ser vi till att du får reda på det.
pie_chart
Automatisk rebalansering
Vi ser till att andelarna i varje fond följer investeringsstrategin över tid.
auto_graph
Inbyggd riskjustering
Vi sänker andelen aktiefonder när du närmar dig ditt mål för att minska risken.
savings
Regelbundet sparande
Månadsspara genom Autogiro och vi ser till att varje krona investeras rätt.
auto_awesome
Uppgraderade fonder
När nya och bättre fonder blir tillgängliga byter vi ut dem i din portfölj automatiskt.
account_balance
Bevakning av ditt sparande
Vi hjälper dig förstå hur mycket du behöver spara för att nå ditt mål.
attach_money
Lägre avgifter automatiskt
Vi sänker din förvaltningsavgift när du investerar mer än 1 miljon kr.

Inga dolda avgifter. Bara billigare ju mer du sparar.

Spara pengar med en enkel förvaltningsavgift som blir lägre ju mer du sparar, låga fondavgifter helt utan provisioner, inga insättningsavgifter, växlingsavgifter eller fasta avgifter.

0,25 %

Årlig förvaltningsavgift som blir lägre ju mer du sparar

0,16 %

Totala fondavgifter för pensionssparande med hög riskprofil innan riskjustering

0 kr

Inga provisioner, fasta avgifter, växlingsavgifter eller insättningsavgifter
Så bestäms Advinans förvaltningsavgift
Sparande hos AdvinansÅrligt avgift
Upp till 1 000 000 kr0,25 %
Mellan 1 000 000 och 5 000 000 kr0,20 % på värdet mellan 1 000 000 och 5 000 000 kr
Över 5 000 000 kr0,15 % på värdet över 5 000 000 kr

Förvaltningsavgiften sänks med 0,05 procentenheter för sparande hos Advinans som överstiger 1 000 000 kr och ytterligare 0,05 procentenheter för sparande som överstiger 5 000 000 kr. Sparande hos Advinans är det totala värdet av ditt sparande hos Advinans (pensionsförsäkringar där du är försäkrad och och investeringssparkonton). Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och tas ut kvartalsvis i samband med att dina konton rebalanseras.

Utöver Advinans förvaltningsavgift betalar du fondavgifter på ditt sparande. I Advinans investeringsstrategier är avgifterna mellan 0,16 % och 0,23 % per år (efter att fondprovisioner betalats till dig). Om du väljer egna fonder kan fondavgifterna vara högre.

För pensionsförsäkring tar Futur Pension ut 0,20 % i årlig försäkringsavgift utöver fondavgifter och Advinans förvaltningsavgift.

Värdet av pensionsförsäkringar och investeringssparkonton schablonbeskattas årligen. Under 2021 är skatten för pensionsförsäkringar 0,075 % av kontots värde och för investeringssparkonton 0,375 % av kontots värde och värdet av insättningar. För pensionsförsäkringar tar försäkringsbolaget automatiskt ut pengar för att betala skatten. För investeringssparkonton beräknar och rapporterar Advinans din schablonintäkt till Skatteverket men du måste betala skatten själv.