Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur har Advinans valt fonder?

Advinans har valt fonder utifrån vad som är bäst för våra kunder. Vår urvalsprocess för indexfonder är enkel med följande kritierier:

  1. Fonder som följer index utifrån Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår alltid från ett väletablerat index. Huvudsakligen arbetar Advinans med indexfonder - men för vissa exponeringar är detta inte relevant/tillgängligt - men grunden för Advinans analys är alltid hur väl fonden följer underliggande index.

  2. Fonder som har lägst avgift givet Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår från TER (Total Expence Ratio) vilket innebär fondens totala kostnader, inte enbart förvaltningsavgiften som ibland kan vara missvisande.

  3. Fonder från etablerade och duktiga fondbolag med lång historik. Advinans träffar alla fondbolag och genomför en genomgående analys av fondbolag och fond så vi känner oss trygga med fondbolaget.

För etiska fonder utgår Advinans dessutom från Svenska kyrkans riktlinjer för begränsningar i kontroversiella verksamheter. Om det saknas en fond som exkluderar samtliga kontroversiella verksamheter så väljer Advinans den fond med lägst avvikelse enligt data från Sveriges forum för hållbara investeringar.

För hållbara fonder väljer Advinans bland de 20 % bästa fonderna per kategori utifrån Sustainalytics modell (som förutom etiska riktlinjer även analyserar miljö, sociala och affärsetiska kriterier). Notera dock att Sustainalytics inte rapporterar hållbarhetsbetyg för majoriteten av räntefonder. Advinans har valt räntefonder i det hållbara erbjudandet efter utvärdering av fondbolagens investeringsprocess. En räntefond i den hållbara portföljen ska uppfylla kriterierna som Sustainalytics ställer upp.

För aktiva fonder gör vi en ordentlig analys av tillgängliga aktiva fonder i Sverige (i kort baserat på fondstorlek, aktiv andel, strategi, historik). Läs mer om vår urvalsprocess här. https://advinans.se/privat/perspektiv/aktiva-fonder

Advinans utvärderar kontinuerligt fondmarknaden – skulle nya fonder med lägre avgifter dyka upp kommer vi utvärdera dessa.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.