Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur skapar Advinans fondförslag?

Först och främst utgår vi från din tidshorisont och uttagsprofilen i ditt målsparande (för ett målsparande antar vi t.ex. att du tar ut alla medel på en gång, medan i pensionssparande utgår vi från angiven uttagstid som i standardfallet är 20 år). Utifrån tidshorisont gör sedan Advinans en allokering mellan räntor och aktier. Av kund angiven riskpreferens innebär sedan en viss justering av denna risk.

Aktieportföljen utgår från den globala aktiemarknaden där vi gör justeringar utifrån valutarisk (främst genom att vi justerar upp andelen Sverige betydligt) och väletablerade premier via s.k smart beta och aktiva ägare.

I ränteportföljen utgår vi från den globala räntemarknaden men justerar upp Sverige betydligt p.g.a. valutarisk och avgifter. I ränteportföljen gör vi ytterligare justeringar när du har kort tid till uttag för att minimera ränterisken. Den globala aktieportföljen förutom smart beta har en valutarisk - medan samtlig ränteexponering är säkrad i kronor. Läs gärna mer om Advinans investeringsmodell under ”Perspektiv”.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.