Frågor och svar

Advinans Fri

Vad är Advinans Fri?

Advinans Fri är en tjänst framtagen för att hjälpa dig få grepp om din ekonomi genom att sammanställa allt på en och samma plats – sparande, pension, lån och försäkringar. Baserat på den information som vi sammanställer ...

Vem kan bli Advinans Fri-kund?

Alla med ett svenskt personnummer som är över 18 år och tillgång till Mobilt BankID....

Vilka institut kan Advinans Fri ge information om?

Advinans har byggt integration via Mobilt BankID mot följande banker: Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet, SEB, Skandiabanken, och Swedbank. Advinans använder dessutom denna teknik för informati...

Varför är Advinans Fri gratis?

Advinans vill hjälpa alla svenskar få grepp om sin ekonomi. Privatekonomi är för många svårt då den är utspridd på flera platser och innehåller många svåra uttryck och moment. Genom Advinans Fri vill vi kostnadsfritt gör...

Måste jag köpa till tjänster som Advinans Fri-kund?

Nej, Advinans Fri är helt kostnadsfritt och du är aldrig tvungen att köpa till några tjänster....

Kan jag ta bort information sammanställd via Advinans Fri?

Du kan i inloggat läge välja att ta bort sammanställd bank- och försäkringsinformation. Advinans kommer då permanent ta bort informationen från ditt konto (det kan dock finnas en del data Advinans måste spara enligt gäll...

Varför kan jag inte se alla mina lån, sparanden, pensioner och försäkringar?

Advinans informationsinhämtning är beroende av dels vad din bank visar i sin app och dels vilken information ditt försäkringsbolag väljer att skicka ut som svar på en förfrågan med fullmakt. Detta kan leda till att vissa...

Hur hämtar Advinans information kring min ekonomi?

Advinans kan hjälpa dig att sammanställa information från banker, försäkringsbolag och pensionsmyndigheten i syftet att hjälpa dig få grepp om hela din ekonomi. Advinans använder två tillvägagångssätt för att hämta infor...

Hur fungerar anslutning via Mobilt BankID?

När du godkänt en bankanslutning med ditt Mobila BankID kan Advinans hämta information från bankerna på samma sätt som deras egna appar, via något som kallas för API:er. Tekniken möjliggör att Advinans kan hämta samma in...

Hur fungerar informationsinhämtning via fullmakt?

Advinans hjälper dig att sammanställa information från försäkringsbolag via en så kallad informationsfullmakt som du signerar med ditt Mobila BankID. Advinans samarbetar med Fullmaktskollen och genom den tjänsten skickas...

Kan jag återkalla en fullmakt?

Självklart kan du återkalla din fullmakt, logga in på Fullmaktskollen och välj återkalla fullmakt....

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans