Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad innebär PEP och varför frågar Advinans mig om det?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Om du klassas som PEP, (är det själv, är närstående till, eller är medarbetare till någon som är det) kan du inte bli kund hos Advinans. Att tillåta PEP-klassade kunder skulle innebära en kostnad för Advinans som i slutändan skulle behöva bäras av övriga kunder, därför har vi valt att inte tillåta det idag.

Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar

Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP. En person som har nära förbindelse med en PEP är en person inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelser genom medlemskap i samma politiska parti med mera.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.