Frågor och svar

Advinans pensionsrådgivning

Hur fungerar Advinans pensionsrådgivning?

Advinans pensionsrådgivning hjälper dig att säkerställa rätt risk till lägsta möjliga avgift på hela ditt pensionssparande; tjänstepension, PPM och privata pensioner. Vi samlar in information om dina nuvarande placeringa...

Hur samlas information till Advinans pensionsrådgivning in?

Advinans rådgivning bygger på rekommendation baserat på ditt angivna kollektivavtal samt de konton och försäkringar som du sammanställt genom Advinans. Läs mer om sammanställning av konton Hur hämtar Advinans informatio...

Vilka är principerna bakom råden för Advinans pensionsrådgivning?

Advinans pensionsrådgivning utgår från Advinans investeringsstrategi utifrån mål, i korthet att risk i ditt sparande bör utgå från din tidshorisont. För Advinans pensionsrådgivning baseras de underliggande råden på din p...

Vilka kollektivavtal ger Advinans pensionsrådgivning för?

I respektive kollektivavtal är det olika fondutbud och avgifter för de försäkringsbolag som är valbara. Detta tar Advinans hänsyn till i rådgivningen och kan hjälpa till med placeringar inom dessa kollektivavtal: ITP BT...

Vilka försäkringsbolag ger Advinans pensionsrådgivning för?

Advinans ger rådgivning kring placeringar för dessa försäkringsbolag och institut: AMF Avanza Brummer Danica Pension Folksam Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Lärarfonder Movestic Nordea Nordnet PPM SEB SPP Skandia Swe...

Hur genomför jag förändringar?

Du får instruktioner hur du elektroniskt gör byten enligt råden från pensionsrådgivningen. Är det en kollektivavtalad försäkring och du får råd om att byta försäkringsbolag gör du bytet till nytt försäkringsbolag på den ...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans