Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka är principerna bakom råden för Advinans pensionsrådgivning?

Advinans pensionsrådgivning utgår från Advinans investeringsstrategi utifrån mål, i korthet att risk i ditt sparande bör utgå från din tidshorisont. För Advinans pensionsrådgivning baseras de underliggande råden på din planerade pensionsålder och uttagstid. Till detta kommer din risk- och etikpreferens. För pensionssparande inom kollektivavtal utgår även råd från hur aktiv du vill vara i ditt sparande - om du kan tänka dig se över ditt sparande minst vart tredje år rekommenderas en optimerad fondförsäkring, om du vill vara passiv rekommenderas den mest optimala entrélösningen i en fondförsäkring.

Inom fondförsäkringar utgår Advinans från en riskoptimerad portfölj baserad på Advinans aktieportfölj och Advinans ränteportfölj. Utifrån sökta exponeringar (t.ex. svenska aktier, USA storbolag etc) har Advinans valt de fonder som följer index till lägsta avgift. Om du har valt etikpreferens har Advinans valt ut de fonder utifrån Hållbarhetsprofilen som till högsta möjliga mån följer Svenska Kyrkans etiska riktlinjer. Notera att kostnaden för etiska fonder kan bli något högre då vi optimerat råd på etik före avgifter.

I de fall där en del av pengarna måste placeras i en traditionell förvaltning ger Advinans rekommendation på vilket bolag som bäst följer vår riskjusterade förvaltningsmodell  inom respektive avtal (exempelvis ITP1). En hög andel aktier vid unga år som omfördelas till mer räntor med stigande ålder.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.