Frågor och svar

Advinans Plus

Vad är Advinans Plus?

Advinans Plus hjälper dig att säkerställa rätt risk till lägsta möjliga avgift på hela ditt pensionssparande; tjänstepension, PPM och privata pensioner. Vi samlar in information om dina nuvarande placeringar och utifrån ...

Hur samlas information till Advinans Plus in?

Advinans rådgivning bygger antingen på rekommendation baserat på ditt angivna kollektivavtal och/eller manuellt angivna försäkringar eller så gör vi en automatisk sammanställning av dina pensionsförsäkringar via fullmakt...

Vilka är principerna bakom råden för Advinans Plus?

Advinans Plus utgår från Advinans investeringsstrategi utifrån mål, i korthet att risk i ditt sparande bör utgå från din tidshorisont. För Advinans Plus baseras de underliggande råden på din planerade pensionsålder och u...

Vilka kollektivavtal ger Advinans Plus rådgivning för?

I respektive kollektivavtal är det olika fondutbud och avgifter för de försäkringsbolag som är valbara. Detta tar Advinans Plus hänsyn till i rådgivningen och kan hjälpa till med placeringar inom dessa kollektivavtal. I...

Vilka försäkringsbolag ger Advinans Plus rådgivning för?

Advinans plus ger rådgivning kring placeringar för dessa försäkringsbolag och institut. AMF Avanza Brummer Danica Pension Folksam Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Lärarfonder Movestic Nordea Nordnet PPM SEB SPP Skandi...

Hur genomför jag förändringar?

Vi instruerar hur du genomför byten elektroniskt enligt råden från Advinans Plus. Är det en kollektivavtalad försäkring och du får råd om att byta försäkringsbolag gör du bytet till nytt försäkringsbolag på den valcentra...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2018 Advinans