Frågor och svar

Advinans Privat

Varför ska jag som privatperson bli kund hos Advinans?

Advinans gör det enkelt och lättillgängligt att hantera din privatekonomi. Vi kan som första bolag hjälpa dig sammanställa lån, sparanden, pensioner och riskförsäkringar på ett ställe – allt helt gratis via en tjänst vi ...

Hur blir jag som privatperson kund hos Advinans?

Att bli kund och komma igång med Advinans är mycket enkelt. Du går till vår startsida, advinans.se och följer instruktionerna – du kan välja vilken typ av kund du vill bli (Fri eller Privat), vi guidar dig hela vägen och...

Vem kan bli kund hos Advinans?

Alla som har ett svenskt personnummer, är över 18 år och har tillgång till Mobilt BankID. För att kunna spara med Advinans Privat krävs det att du enbart är skattskyldig i Sverige och inte är en s.k. PEP (Politically Exp...

Vad är lägsta beloppet för en insättning hos Advinans?

Lägsta engångsinsättningen på ett ISK hos Advinans är 1000 kr. Vid månadssparande är lägsta beloppet 100 kr....

Varför använder Advinans Mobilt BankID för identifiering och signering av avtal?

Mobilt BankID är Sveriges största och säkraste e-legitimation och har rättsligt samma verkan som en skriftlig signatur. Mobilt BankID är relativt användarnamn och lösenord eller skriftlig signatur en säkrare och smidigar...

Jag har inte ett Mobilt BankID, hur gör jag?

Du registrerar dig för Mobilt bank-ID via din Internetbank, för mer information se Mobilt BankID:s hemsida, https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid....

Vilken webbläsare rekommenderar Advinans att jag använder?

Vi rekommenderar att du använder senaste versionen av någon av följande webbläsare: Google Chrome - https://www.google.se/chrome/browser/desktop/index.html Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/sv-SE/ Internet Exp...

Vad innebär skatteskyldig och varför frågar Advinans mig om det?

Advinans tillåter enbart personer som endast är skatteskyldiga i Sverige. Att tillåta kunder som är skatteskyldiga i andra länder skulle innebära en kostnad för Advinans som i slutändan skulle behöva bäras av övriga kund...

Vad innebär PEP och varför frågar Advinans mig om det?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sit...

Har hanterar Advinans penningtvätt och terrorfinansiering?

Advinans tar penningtvätt och terrorfinansiering på mycket stort allvar. Huvudsakliga metoden för att undvika penningtvätt är att Advinans enbart godkänner in- och utbetalning via Autogiro. Det innebär att vi kan garante...

Vad är ett ISK?

Ett ISK (Investeringssparkonto) är ett konto där privatpersoner kan spara i aktier, fonder eller andra finansiella produkter. Ett ISK innebär för de flesta lägre skatt och mindre arbete relativt ett aktie/fondkonto och d...

Varför erbjuder Advinans bara ISK?

Advinans anser att ett ISK för närvarande är den mest lämpliga kontoformen för majoriteten av våra kunder. Kontot har ett enkelt upplägg, du slipper deklarera och kan sätta in/ta ut pengar samt köpa/sälja värdepapper uta...

Kan jag sätta upp ett Advinans ISK åt mina barn?

Det går inte att sätta upp ett konto i ett barns namn hos Advinans. Du kan däremot spara i ditt namn och skapa ett specifikt sparmål för någon annan, till exempel dina barn. Eftersom Sverige idag inte har någon gåvoskatt...

Går det att samäga ett Advinans ISK?

Ett investeringssparkonto (ISK) endast ha en kontohavare och det är därför inte möjligt att samäga ett Advinans ISK....

Kan jag få en månatlig utbetalning från mitt Advinans ISK?

För närvarande kan du inte ha en månatlig utbetalning från ditt ISK hos Advinans. ISK är idag den sparform vi rekommenderar för privat pensionssparande och en möjlighet till månatlig utbetalning är därför något vi ser öv...

Varför erbjuder inte Advinans kapitalförsäkring som kontoform?

Advinans kan för närvarande bara erbjuda en kontoform för privat sparande och vi anser att ISK är ett bättre alternativ för majoriteten. Beskattningen är i princip lika men ett ISK är mer flexibelt vad det gäller insättn...

Kan Advinans erbjuda fysisk rådgivning till privatpersoner?

Advinans erbjuder en mycket kompetent digital rådgivning men det kan finnas särskilda situationer som kräver hjälp av en duktig finansiell rådgivare. Advinans arbetar därför med att lansera en partnerplattform där duktig...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans