Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer vid ett dödsfall?

Som Advinanskund kan en individ ha tillgångar/försäkringsskydd hos oss och hos/via våra samarbetspartners Futur Pension och Euro Accident. Advinans hanterar medel som finns på ett Advinans ISK enligt nedan. Innehav i pensionsförsäkringar hanteras av Futur Pension och ersättning från eventuella riskförsäkringar hanteras av Euro Accident. 

Vid ett dödsfall fryser Advinans samtliga tillgångar i väntan på handlingar från den avlidnes anhöriga. För att kunna överföra innehav och avsluta ett dödsbokonto behöver anhöriga skicka in:

  1. En vidimerad kopia av den inregistrerade bouppteckningen från Skatteverket

  2. Blanketten ”Avslut av konto för dödsbo” där det framgår vad som ska göras med innehavet på investeringssparkontot, till vilka andra konton det ska fördelas och med bankkontonummer angivet för utbetalning av likvida medel

  3. Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar

Du finner blanketten ”Avslut av konto för dödsbo” längst ner på Advinans hemsida under ”Blanketter”.

Om en boutredningsman är utsedd av tingsrätten kan denne lämna in uppdrag. I så fall ska kopia av förordnandet bifogas.  

Samtliga vidimeringar som skickas in ska bestå av två oberoende personer från dödsbodelägarna, med namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.

För övriga frågor kontakta Advinans Kundtjänst, på nummer 021- 220 30 eller maila till kundtjanst@advinans.se

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.