Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka tillstånd har Advinans?

Advinans har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser samt sjuk-, olycksfalls- och premiebefrielseförsäkring
  • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet
  • Utföra valutatjänster som har samband med investeringstjänster
  • Registreras som förvaltare av fondandelar avseende värdepappersfonder och specialfonder
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.