Frågor och svar

Avgifter & skatt

Vad har Advinans för priser och avgifter?

Advinans arbetar med 100 % transparenta priser. Inget tillkommer. Advinans erbjuder fem produkt-/tjänsteområden med följande priser: Advinans Fri. Sammanställning av din ekonomi genom inhämtning av information från ban...

Hur beräknas underlaget för Advinans förvaltningsavgift?

Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. Om det totala värdet understiger 1 miljon kronor utgår en avgift på 0,25 % per år på förvaltat kapital. På kapital ö...

Hur kan Advinans erbjuda så låga fondavgifter?

Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kunder. Det innebär att samma fond är upp till 75 % billigare hos oss jämför med hos a...

Hur beskattas min pensionsförsäkring/tjänstepension?

I en pensionsförsäkring/tjänstepension ska det årligen betalas en avkastningsskatt. Är dina pensioner under utbetalning måste de också inkomstbeskattas. Du behöver själv inte göra något utan Danica Pension rapporterar in...

Vem rapporterar skatteunderlaget för mitt ISK till Skattemyndigheten?

Rapporteringen av skatteunderlaget för ISK sköts av Advinans....

Vem rapporterar skatteunderlaget för pensionsförsäkring/tjänstepension till Skatteverket?

Rapporteringen sköts av Danica Pension, du behöver inte göra något....

Beskattas utdelningar på ett ISK?

Fonder har normalt inte utdelningar (de återinvesteras) men för någon som sparar i aktier är det en relevant fråga. Advinans har inte några fonder som delar ut idag men kan komma att erbjuda fonder/ETF:er som gör så i fr...

Är ISK mer fördelaktigt än ett aktie-/fondkonto ur ett skatteperspektiv?

Det enkla svaret är, ja om du på lång sikt förväntar dig en genomsnittlig avkastning som överstiger 2-3 %/år. Advinans bedömning är att våra portföljer över tid bör generera en högre avkastning än så varför vi valt att i...

Hur beskattas mitt ISK?

Ett Investeringssparkonto (ISK) har endast en schablonskatt vilket innebär en årlig procentuell skatt på kontots värde istället för en vinstskatt vid försäljning av värdepapper. Du behöver själv inte räkna ut skatten på ...

Hur tas förvaltningsavgifter ut?

Advinans tar automatiskt ut sina förvaltningsavgifter en gång per kvartal (1/4 per kvartal av årsavgiften). Vid uttag av avgiften säljer vi andelar i varje fond utefter din fördelning vid tidpunkten. Fondbolagen tar ut s...

Varför tar Advinans ut en provision på riskförsäkringar?

Egentligen vill Advinans inte arbeta med provision över huvud taget. Problemet inom riskförsäkringar är att vi annars skulle behöva fakturera dig separat – en dyr lösning som även ger dig en extra faktura att betala....

Varför är det en skillnad i avgift beroende på hur mycket sparande jag har hos Advinans?

Advinans vill premiera kunder som samlar hela sitt sparande hos oss. Samtidigt tycker vi det är rimligt att kunder med ett större kapital får en rabatt för att reflektera vår kostnadsstruktur....

Tecknar jag ett abonnemang som är svårt att avsluta med pensionsrådgivning från Advinans?

Nej. Efter 12 månader avslutas tjänsten automatiskt och du behöver aktivt gå in och betala tjänsten på nytt - enkelt och sjyst. Vi är övertygade om att det är en bra affär för våra kunder att se över sitt pensionssparand...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans