Vad kan vi hjälpa dig med?

Avgifter & skatt

Vad har Advinans för priser och avgifter?
Advinans arbetar med 100 % transparenta priser. Inget tillkommer. Advinans erbjuder fem produkt-/tjänsteområden med följande priser: ...
Hur beräknas underlaget för Advinans förvaltningsavgift?
Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. O...
Hur kan Advinans erbjuda så låga fondavgifter?
Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kun...
Hur beskattas min pensionsförsäkring/tjänstepension?
I en pensionsförsäkring/tjänstepension ska det årligen betalas en avkastningsskatt. Är dina pensioner under utbetalning beskattas de även...
Vem rapporterar skatteunderlaget för mitt ISK till Skattemyndigheten?

Rapporteringen av skatteunderlaget för ISK sköts av Advinans.

Vem rapporterar skatteunderlaget för pensionsförsäkring/tjänstepension till Skatteverket?

Rapporteringen sköts av Futur Pension, du behöver inte göra något.

Beskattas utdelningar på ett ISK?
Fonder har normalt inte utdelningar (de återinvesteras) men för någon som sparar i aktier är det en relevant fråga. Advinans har inte någ...
Är ISK mer fördelaktigt än ett aktie-/fondkonto ur ett skatteperspektiv?
Det enkla svaret är, ja om du på lång sikt förväntar dig en genomsnittlig avkastning som överstiger 2-3 %/år. Advinans bedömning är att v...
Hur beskattas mitt ISK?
Ett Investeringssparkonto (ISK) har endast en schablonskatt vilket innebär en årlig procentuell skatt på kontots värde istället för en vi...
Hur tas förvaltningsavgifter ut?
Advinans tar automatiskt ut sina förvaltningsavgifter en gång per kvartal (1/4 per kvartal av årsavgiften). Vid uttag av avgiften säljer ...
Varför tar Advinans ut en provision på riskförsäkringar?
Egentligen vill Advinans inte arbeta med provision över huvud taget. Problemet inom riskförsäkringar är att vi annars skulle behöva faktu...
Varför är det en skillnad i avgift beroende på hur mycket sparande jag har hos Advinans?
Advinans vill premiera kunder som samlar hela sitt sparande hos oss. Samtidigt tycker vi det är rimligt att kunder med ett större kapital...
Tecknar jag ett abonnemang som är svårt att avsluta med pensionsrådgivning från Advinans?
Nej. Som privatperson avslutas tjänsten automatisk efter 12 månader. Om du därefter vill ha nya råd får du aktivt gå in och betala tjänst...
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.