Frågor och svar

För anställda

Hur gör jag egna fondval?

Advinans har gjort sitt yttersta för att skapa optimerade portföljer till lägst möjliga avgifter. Vi vet dock att många svenskar är mycket intresserade av sparande och har egna tankar kring portföljsammansättning. Vi är ...

Löneväxling

Löneväxling innebär att du som anställd avstår lön idag till förmån för extra avsättning till pension. Det betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension och betalar inkomstskatt först när du påbörja...

Hur fungerar Löneväxling genom Advinans Portal?

Om din arbetsgivare erbjuder dig att löneväxla gör du en begäran om löneväxling till förmån för en extra pensionsavsättning enkelt i Advinans Förmånsportal. I ansökningsflödet väljer du vilket belopp som du vill växla fr...

Löneväxling med förvaltning genom Advinans?

Löneväxling med förvaltning genom Advinans innebär att pensionen placeras i en tjänstepension hos Danica Pension med Advinans automatiska förvaltning. Du hanterar pensionen inloggad i Advinans Portal, vill du ändra place...

Löneväxling genom Collectum?

Löneväxling med förvaltning genom Collectum innebär att pensionen placeras i det fria valet i din ITP1/ITPK. Anmälan, ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad i Advinans Portal. Placering och förvaltn...

Löneväxling om du har ITP 1?

Har du ITP 1 via din anställning och väljer att löneväxla så tappar du avsättningar till din ordinarie ITP1 pension. Avsättning till ITP 1 beräknas på den så kallade kontanta utbetalda bruttolönen. För att du inte ska fö...

Löneväxling genom AKAP-KL/KAP-KL?

Löneväxling med förvaltning genom AKAP-KL/KAP-KL innebär att pensionen placeras i en särskild tjänstepension som du väljer att placera inom samma utbud som din ordinarie tjänstepension. Gör du inget val placeras pensione...

Löneväxling genom PA 16?

Löneväxling med förvaltning genom PA 16 innebär att pensionen placeras i det försäkringsbolag som du valt för din valbara del inom PA 16 ändring av belopp samt avslut av löneväxling gör du inloggad i Advinans Portal.   Å...

Ska jag välja återbetalningsskydd eller inte?

Korta svaret, ja om du har en familj. Ett återbetalningsskydd är ett typ av efterlevandeskydd/efterlevandepension som ser till att dina anhöriga får ditt pensionskapital vid din eventuella bortgång. Vanligtvis sker det g...

När betalas min pension via Advinans och Danica Pension ut?

När du närmar dig 65 år eller den ålder du tidigare bestämt som din pensionsålder, kommer Danica Pension att kontakta dig för att fastslå detaljer för pensionsutbetalning. Om du vill gå i pension senare eller tidigare än...

Erbjudanden via förmånsportalen

Advinans har upphandlat erbjudanden för dig som användare av Advinans Förmånsportal. De olika leverantörernas erbjudanden samt information om hur du tar del av dem hittar du inloggad i portalen....

Beställa Terminalglasögon, arbetsglasögon och skyddsglasögon via förmånsportalen

Om du i ditt arbete är i behov av bildskärmsglasögon eller skyddsglasögon är det din arbetsgivares skyldighet tillhandahålla synundersökning och arbetsanpassade glasögon. I förmånsportalen har Advinans upphandlade levera...

Hur använder jag mina försäkringar?

All anmälan eller nyttjande går via Euro Accident, Advinans bistår med kontaktvägar och blanketter. Anmälan sker via skadeblankett eller per telefon. Du finner samtliga blanketter under ”Blanketter” längst ner på Advinan...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans