Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur använder jag mina försäkringar?

All anmälan eller nyttjande går via Euro Accident, Advinans bistår med kontaktvägar och blanketter. Anmälan sker via skadeblankett eller per telefon. Du finner samtliga blanketter under ”Blanketter” längst ner på Advinans hemsida.

För ytterligare stöd går det bra att kontakta Euro Accidents kundservice enligt nedan:

Tel: 077 – 440 00 10 (mån-to 8:00-17:00 / fre 8:00-16:30)

E-post: info@euroaccident.se

Sjukförsäkring via arbetsgivare (PlanSjuk) / Premiebefrielseförsäkring (Pbf) – Långvarig sjukskrivning

Betalar din arbetsgivare tjänstepension via Advinans och det finns en sjukförsäkring (PlanSjuk) och/eller premiebefrielseförsäkring (Pbf) så ska en sjukanmälan göras till Euro Accident efter 90 dagars sjukskrivning.

Blankett: Euro Accident Sjukanmälan.

Vid en skadeanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst.

Samtalsstöd

Har du en sjukförsäkring (PlanSjuk) via din anställning och Advinans så ingår

även en telefonservice där du kan få kostnadsfri rådgivning av psykolog,

beteendevetare, ekonom, jurist, hälsocoach eller krisstöd.

Tel: 0771 – 10 50 15 (dygnet runt)

Sjukförsäkring tecknad privat (K-klassad) – Långvarig sjukskrivning 

Blir du långvarigt sjukskriven ger försäkringen skattefri ersättning efter 90 dagars sjukskrivning. Anmäl till Euro Accident efter 90 dagars sjukskrivning.

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Sjukförsäkring (k-klassad)

Vid en skadeanmälan behöver du bifoga sjukskrivningsintyg, intyg om sjukpenning under de senaste fyra åren, vidimerad kopia av ID-handling samt Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande inkomst.

Olycksfallsförsäkring – Olycksfall eller skada 

Har du råkat ut för en olycka eller skada kan du anmäla detta per telefon eller blankett:

Tel: 0771 – 10 50 13 (mån-fre 8:00-16:30)

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring. 

Vid en skadeanmälan behöver du bifoga originalkvitton för att begära ersättning för utgifter.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring – Vid olycksfall eller sjukdom med bestående men

Anmäl ett olycksfall eller sjukdom per telefon eller blankett:

Tel: 0771 – 10 50 13 (mån-fre 8:00-16:30)

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring. 

Vid en skadeanmälan behöver du bifoga originalkvitton för att begära ersättning för utgifter.

Barn- och ungdomsförsäkring – Sjuk- och olycksfallsförsäkring för unga

Anmäl ett olycksfall eller sjukdom per telefon eller blankett:

Tel: 0771 – 10 50 13 (mån-fre 8:00-16:30)

Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Barn- och Ungdomsförsäkring. 

Vid en skadeanmälan behöver du bifoga originalkvitton för att begära ersättning för utgifter.

Sjukvårdsförsäkring – Boka vård/sjukvårdsrådgivning/kostnadsersättning

Vill du nyttja sjukvårdsförsäkringen för att få tillgång till snabb vård, få sjukvårdsrådgivning eller begära ersättning för sjukvårdsrelaterade kostnader gör du enligt följande: 

Boka vård: 0771 – 10 50 10 (mån-fre 7:00-17:00)

Alt. E-vårdstjänst: euroaccident.mindoktor.se (mån-sön 7:00-22:00) 

Vid nyttjande av försäkringen för vård är du garanterad tid hos specialist inom 7 dagar och operation eller åtgärd inom 14 dagar.

Begär ersättning: 0771 – 10 50 14 (mån-tor 8:00-17:00 / fre 8:00-16:30)

Alt. Blankett: Euro Accident Skadeanmälan Kvittoersättning

Livförsäkring med barnskydd – Dödsfall 

Om någon avlider och det finns en livförsäkring tecknad för personen så får Euro Accident information om dödsfallet automatiskt via folkbokföringsregistret. Ingen anmälan behöver göras, Euro Accident utreder dödsfallet och kontaktar förmånstagare för utbetalning av försäkringsbelopp.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.