Vad kan vi hjälpa dig med?

För företag

Hur blir man företagskund?
Arbetsgivaren utser en huvudadministratör som registrerar företaget och lägger till de förmåner och tjäns...
Vem kan administrera Advinans Portal?
Advinans har två nivåer på administratörsrollen. Huvudadministratör och administratör. Huvudadministratör...
Hur rapporterar vi till Advinans?
Uppgifter om medarbetare rapporteras via import av excelfil med komplett anställningsinformation. Excelfi...
Rapportering för tjänstepension
Personaländringar som nyanställningar, avanmälningar eller löneändringar hanteras enkelt i Advinans föret...
Vilka uppgifter ska importfilen innehålla?
Export av importfil görs från lönesystemet. Vid implementationen verifieras filformat och möjlighet till ...
Varför behöver fullt arbetsför intygas för förmånsportalen?
När medarbetare läggs till i Portalen behöver fullt arbetsförhet intygas. Anledningen till detta är att A...
Varför ska vi uppge kollektivavtal?
Uppgift om kollektivavtal styr informationen som visas om vilken pension och vilket försäkringsskydd meda...
Vilken lön för förmånsportalen?
Rapportera den avtalade månadslönen före eventuella avdrag för löneväxling. För timanställda rapporteras ...
Förmånsgrupper och kostnadsställen
Advinans tjänster är uppbyggt kring förmånsgrupper. En förmånsgrupp är baserat på de förmåner som företag...
Hur fungerar löneväxlingspolicyn i Advinans Företagsportal?
Löneväxling innebär att en anställd kan göra bruttolöneavdrag till förmån för extra avsättning till pensi...
Hur fungerar rapportering och fakturering av Löneväxling genom Advinans Företagportal?
Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättninga...
Hur hanteras löneväxling för anställda med ITP?
För anställda med ITP1 ska utbetalda bruttolönen rapporteras varje månad till Collectum. Eftersom det är ...
Fakturering
Med Advinans fakturerar varje partner och leverantör var för sig. Advinans kommunicerar kostnadsställe ti...
Hur hanteras förmåner?
Via Advinans kan företaget flexibelt hantera sina förmåner helt digitalt. Företaget väljer vilka tjänster o...
Vem ska den anställde vända sig till när det är dags för pension?
Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar Danica Pension ett brev till den anställde med information om kommande pensionsutbe...
Intern kommunikation och företagets unika erbjudanden
Med Förmånsportalen erbjuder Advinans en flexibel kommunikationsplattform. Ni kan lägga upp nya meddeland...
Terminal- och skyddsglasögon
Anställda som har mer än 1 timmes skärmarbete varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasö...
Gåva via Delicard
Advinans samarbetar med Delicard kring företagsgåvor. Företaget ingår ett avtal med Delicard kring gåvoer...
Hur rapporteras ett försäkringsärende?
Har en anställd råkat ut för en skada eller anmälas detta till Euro Accident. Den anställde kan ringa in eller använda en blankett för sk...
Vad händer om premiebefrielseförsäkringen ska betala pensionsavsättningen?
Utbetalningarna för premiebefrielseförsäkring sker automatiskt mellan Danica Pension och Euro Accident. Den anställde gör en sjukanmälan ...
Varför tar Advinans betalt via en ersättning från Euro Accident?
Advinans tar betalt via en ersättning från Euro Accident eftersom vi genom detta flöde kan begränsa antalet fakturor (annars hade vi vart...
Vilka roller har Advinans/Danica Pension/Euro Accident?
Advinans tillhandahåller, för anställda och företaget en digital plattform för hantering av förmåner, kommunikation, tjänstepensionsplane...
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.