Frågor och svar

För företag

Hur blir man företagskund?

För att bli företagskund registrerar huvudadministratör företaget och identifierar sig med Mobilt BankID. Vid registrering anges firmatecknare (Advinans kontrollerar dessa mot Bolagsverket) - när firmatecknare signerat a...

Vem kan administrera Advinans Portal?

Advinans har två nivåer på administratörsrollen. Huvudadministratör och administratör. Huvudadministratör får en fullmakt från firmatecknare att hantera hela företagets förmånserbjudande på Advinans Portal, inkl rätten a...

Administrera anställda

Personaländringar som nyanställningar, avanmälningar eller löneändringar hanteras enkelt i Advinans företagsportal. Förändringar kan registreras via en fil direkt från lönesystemet eller genom manuell registrering i port...

Förmånsgrupper och kostnadsställen

Advinans tjänster är uppbyggt kring förmånsgrupper. En förmånsgrupp är baserat på de förmåner som företaget definierar (t.ex. pensions- och försäkringspolicy). Ett företag kan ha obegränsat antal förmånsgrupper. De anstä...

Hur fungerar löneväxlingspolicyn i Advinans Företagsportal?

Löneväxling innebär att en anställd kan göra bruttolöneavdrag till förmån för extra avsättning till pension. Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i fo...

Hur fungerar rapportering och fakturering av Löneväxling genom Advinans Företagportal?

Ansökningar för löneväxling som har godkänts i portalen av administratören senast den 25:e blir aktiva från om med månaden efter. Ansökningar som godkänns efter den 25:e blir aktiva från och med efterföljande månads bryt...

Hur hanteras löneväxling för anställda med ITP?

För anställda med ITP1 ska utbetalda bruttolönen rapporteras varje månad till Collectum. Eftersom det är lönen efter löneavståendet som rapporteras minskar den ordinarie avsättningen till ITP1, för att kompensera detta l...

Fakturering

Med Advinans fakturerar varje partner och leverantör var för sig. Advinans kommunicerar kostnadsställe till samtliga partners och arbetar på att samtliga partners ska kunna skicka fakturor med kostnadsställe samt lägga u...

Hur hanteras förmåner?

Via Advinans kan företaget flexibelt hantera sina förmåner helt digitalt. Företaget väljer vilka tjänster och förmåner som anställda ska omfattas av, allt från en heltäckande tjänstepensionsplan med inkluderade riskförsä...

Vem ska den anställde vända sig till när det är dags för pension?

Tre månader innan den avtalade pensionsåldern skickar Danica Pension ett brev till den anställde med information om kommande pensionsutbetalning. Den anställde anger då kontonummer och kan bestämma uttagstid.  Om en anst...

Intern kommunikation och företagets unika erbjudanden

Med Förmånsportalen erbjuder Advinans en flexibel kommunikationsplattform. Ni kan lägga upp nya meddelanden - och styra dessa till förmånsgrupper och kostnadsställen. Ni kan även bifoga filer till dessa meddelanden och k...

Terminal- och skyddsglasögon

Anställda som har mer än 1 timmes skärmarbete varje dag har rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov bekostat av arbetsgivaren. Krävs skyddsglasögon i arbetet ska även dessa bekostas av arbetsgivaren. G...

Gåva via Delicard

Advinans samarbetar med Delicard kring företagsgåvor. Företaget ingår ett avtal med Delicard kring gåvoerbjudandet - men kan kommunicera gåvan via Advinans portal och där kan den anställde direkt via en länk välja sin gå...

Hur rapporteras ett försäkringsärende?

Har en anställd råkat ut för en skada eller anmälas detta till Euro Accident. Den anställde kan ringa in eller använda en blankett för skadeanmälan. Sedan nedan för exakta uppgifter per försäkring. Alla blanketter finns ...

Vad händer om premiebefrielseförsäkringen ska betala pensionsavsättningen?

Utbetalningarna för premiebefrielseförsäkring sker automatiskt mellan Danica Pension och Euro Accident. Den anställde gör en sjukanmälan till Euro Accident med blanketten ”Euro Accident Sjukanmälan” efter 90 dagars sjukf...

Varför tar Advinans betalt via en ersättning från Euro Accident?

Advinans tar betalt via en ersättning från Euro Accident eftersom vi genom detta flöde kan begränsa antalet fakturor (annars hade vi vart tvungna att skicka ut en egen faktura)....

Vilka roller har Advinans/Danica Pension/Euro Accident?

Advinans tillhandahåller, för anställda och företaget en digital plattform för hantering av förmåner, kommunikation, tjänstepensionsplaner för exempelvis löneväxling och riskförsäkringar. Advinans är även försäkringsförm...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2018 Advinans