Vad kan vi hjälpa dig med?

Fakturering

Med Advinans fakturerar varje partner och leverantör var för sig. Advinans kommunicerar kostnadsställe till samtliga partners och arbetar på att samtliga partners ska kunna skicka fakturor med kostnadsställe samt lägga upp fakturor på Advinans portal.

Avsättningar till tjänstepension faktureras månadsvis i förskott av Danica Pension. Fakturan skickas omkring den 15:e i månaden beroende på helgdagar och ska vara betald senast den sista  i månaden. Summan av de anställdas pensionsavsättningar faktureras.

Riskförsäkringar faktureras månadsvis i förskott av Euro Accident. Fakturan skickas den 25:e och ska betalas innan den sista månaden därpå.

För både Danica Pensions och Euro Accidents faktura gäller det att personaländringar ska registreras i Advinans företagsportal senast den 5:e i månaden för att ändringar ska vara med på kommande faktura.

Tjänsterna Advinans pensionsrådgivning och Advinans Förmånsportal faktureras av Advinans. För Advinans pensionsrådgivning sammanställs antalet anställda som aktiverat tjänsten under månaden och faktureras den 25:e i månaden. Betalningsfristen är 30 dagar. Advinans Förmånsportal faktureras i förskott för varje påbörjad tolv månaders period per användare med betalningsfristen 30 dagar.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.