Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar rapportering och fakturering av Löneväxling genom Advinans Företagportal?

Advinans lösning för löneväxling är helt digital där ni som arbetsgivare sätter regler och förutsättningar i form av belopp, proportion till lön, skattetilldelning samt löneintervall. Ni definierar även vilka medarbetare som kan ansöka om löneväxling. De medarbetare som omfattas kan ansöka om löneväxling inloggad i Advinans Portal, efter att en ansökan är gjord dyker den upp som ett ärende som ska godkännas av administratören. Processen för hanteringen ser ut så här:

 • Medarbetare ansöker om löneväxling i Portalen, ansökan skapar ett ärende för administratör att godkänna eller avböja.
 • Ansökningar som godkänns senast den sista dagen i månaden av administratör blir aktiva månaden efter.
 • Avböjs ansökan kan administratören skriva en orsak som den anställde tar del av inloggad i Portalen.
 • Aktuellt underlag och rapportfil för löneväxling finns i portalen under Löneväxling den första i månaden.
 • Registrera löneavdrag för medarbetare som ansökt och ändrat belopp för löneväxling.
 • Om den anställde omfattas av ITP 1 ska kontant utbetald bruttolön rapporteras till Collectum. Kontrollera att avdrag för löneväxling är gjord innan fil skickas in till Collectum. Collectums fakturakörningar är runt den 12:e, kontrollera datum på www.collectum.se.
 • Om den anställde omfattas av ITP 2 ska lön före och efter löneväxling rapporteras till Collectum.
 • Om löneväxlingspremien ska hanteras inom ramen för Collectum och ITP-valet ska debiteringsunderlag anmälas till Collectum varje månad enligt deras mall för Engångspremier. Advinans bistår med excel-mall med information om premie för varje anställd. Excel-mallen ska skickas in via Collectums internetkontor månadsvis, senast den 15:e.
 • Om löneväxlingspremien hanteras genom Advinans och Danica Pension kommer fakturan från Danica Pension runt den 12:e. Danica Pension förskottsfakturerar vilket innebär att den första fakturering för en löneväxling består av två månader.
  Exempelvis:
  • Anställd ansöker om löneväxling den 10:e mars 
  • godkänns av administratör innan sista mars och blir därmed aktiv 1:a april
  • Danica Pensions faktura som kommer den 12:e april, avser maj och innehåller även första månaden april för denna löneväxling. Fakturan ska betalas innan den sista i månaden.
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.