Vad kan vi hjälpa dig med?

Rapportering för tjänstepension

Personaländringar som nyanställningar, avanmälningar eller löneändringar hanteras enkelt i Advinans företagsportal. Förändringar kan registreras via en fil direkt från lönesystemet eller genom manuell registrering i portalen. 

För anställda som ska omfattas av riskförsäkringar behöver ni som arbetsgivare intyga att den anställde är fullt arbetsför vid nyteckning. För att en anställd ska vara fullt arbetsför gäller det att den anställde:

  • Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
  • Inte uppbär sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från försäkringskassan (med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga)
  • Inte har arbetsskadelivränta eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad

Om företaget är färre än 5 anställda gäller dessutom att den anställde:

  • Inte varit sjukskriven mer än 5 dagar i följd de senaste 360 dagarna.

Vid avanmälningar avslutas eventuella försäkringar och tjänstepensionsavsättningar automatiskt, om den anställde har tillgång till Advinans förmånsportal tas användaren bort.

Ändring av lön påverkar eventuella tjänstepensionsavsättningar och sjukförsäkringsförmåner automatiskt.

Anmälan om tjänstledighet för tjänstepensionen vid exempelvis föräldraledighet registreras manuellt på den anställde i företagsportalen. Föräldraledighet kan registreras med bibehållna riskförsäkringar eller utan avsättningar. Det är upp till arbetsgivarens policy för föräldraledighet.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.