Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer om premiebefrielseförsäkringen ska betala pensionsavsättningen?

Utbetalningarna för premiebefrielseförsäkring sker automatiskt mellan Danica Pension och Euro Accident. Den anställde gör en sjukanmälan till Euro Accident med blanketten ”Euro Accident Sjukanmälan” efter 90 dagars sjukfrånvaro. På blanketten anger den anställde vilken pensionspremie som betalats av arbetsgivaren. När Euro Accident behandlat anmälan och godkänt ersättning från försäkringen betalar Euro Accident pensionspremien till Danica Pension. 

Efter 90 dagars sjukskrivning tar premiebefrielseförsäkringen över avsättningen. De premier som betalats efter 90 dagar krediterar Danica Pension arbetsgivaren på kommande faktura. Normalt tar det 2–3 månader innan Danica Pension får betalt av Euro Accident. Danica Pension kommer sedan kreditera företagets pensionsinbetalningar (retroaktivt från karenstidens slut till första utbetalning sker från Euro Accident samt därefter nya pensionspremier till sjukperioden är avslutad).

Blankett: Euro Accident Sjukanmälan

Kontaktuppgifter till Euro Accident:

Kundservice: Tel. 077-440 00 10, info@euro Accident.se

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.