Frågor och svar

Insättning & uttag

Hur sätter jag in pengar på ett Advinans ISK?

Du sätter enkelt in pengar på en portfölj/ett ISK genom att koppla ett Autogiro till ett transaktionskonto[1] på din nuvarande bank. För att koppla ett Autogiro går du in på ett Advinans ISK och sen ”Överföringar”. Först...

Hur lång tid efter en insättning investeras mina pengar?

Om du gör en insättning från din bank innan klockan 18:00 så är det korta svaret är att det tar 2-5 bankdagar innan du kan se alla fonder på ditt Advinans ISK.  Köporderna registreras efter din investeringsplan dagen eft...

Varför kan det finnas likvider på mitt konto?

När du gör en insättning köper Advinans fondandelar enligt din investeringsplan. Det kan bli mindre belopp över av din insättning om din investeringsplan innehåller amerikanska fonder, eftersom dessa handlas i hundradela...

Varför använder Advinans endast Autogiro för betalningar?

Autogiro är en säker och effektiv betalningslösning då kontot verifieras genom en kontroll mot din bank. När bankkonto är Autogirokopplat kan du enkelt göra en engångsinsättning, starta ett månadssparande eller begära en...

Kan jag ha flera Autogirokopplingar?

Ja, du lägger enkelt till en ny Autogirokoppling genom att gå in på ett Advinans ISK och sedan klicka på ”Överföringar”. Notera att du bara kan ha en Autogirokoppling per Advinans ISK....

Vad händer om jag inte har pengar på kontot när en autogirodragning görs hos min bank?

Har du inte medel på ditt konto vid dragningen för ditt månadssparande görs ett till försök nästkommande bankdag. Finns det inte behållning då blir nästa dragning vid nästa tillfälle för månadssparandet. ...

Hur tar jag ut pengar från ett Advinans ISK?

Du tar enkelt ut pengar från ett Advinans ISK genom en överföring till ett av dina Autogirokopplade transaktionskonto hos din nuvarande bank. Uttag kan göras via både hemsidan och appen.  Du anger hur stor andel av din p...

Hur lång tid tar ett uttag från ett Advinans ISK?

Beroende på vilka fonder du har och vilken bank du använder så tar det 2-6 dagar. När du begärt ett uttag från Advinans så registreras det säljordrar dagen efter på fondandelar i din fondportfölj. När Advinans mottagit p...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans