Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur lång tid tar ett uttag från ett Advinans ISK?

Beroende på vilka fonder du har och vilken bank du använder så tar det 2-6 dagar.

När du begärt ett uttag från Advinans så registreras det säljordrar dagen efter på fondandelar i din fondportfölj. När Advinans mottagit pengar från samtliga fondbolag så betalas hela summan ut till ditt konto. Att uttaget tar 2–6 dagar beror på att olika fondbolag har olika antal så kallade likviddagar. Likviddagar finns för att fondförvaltaren ska kunna hantera in-/utflöden ur fonden på bästa möjliga sätt. Utöver likviddagar tar det en bankdag för utbetalning om du inte har konto hos Danske Bank.

Nedan redogör vi i detalj tidsplanen för samtliga fonder och förklarar relevanta begrepp.

Handelsinformation

Tid

Stopptid

Dag då uttaget registreras

Affärsdag försäljning av fond

Dagen efter stopptid

Likviddag

Se fondlista

Utbetalningsdag

Danske Bank: likviddag

Övriga banker: likviddag + 1 bankdag

 

Stopptid (bryttid)

Stopptid är vid uttag det senaste klockslaget för att skicka in en försäljningsorder för att den ska gå iväg samma dag. Normalt är detta klockan kl. 18.00 varje bankdag, eller klockan 10.00 vid halvdagar.

Om du skickar in en försäljningsorder efter stopptiden så innebär det att din säljorder kommer skickas till fondbolaget nästkommande bankdag. I de fall då marknaden är stängd när du lägger en order så skickas den automatiskt under nästa bankdag.

Affärsdag

Detta är den dag som den faktiska försäljningen av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs till. Samma dag som affärsdagen kan du se hur många andelar vi sålt åt dig för en viss fond och till vilken NAV-kurs. Du får dock inte pengarna förrän på likviddagen när dina fondandelar byts mot betalningen. Betalningen från fondbolaget skickas också iväg på affärsdagen.

Likviddag

Är den dag då Advinans får tillgång till pengarna från fondförsäljningen. Se fondlistan för exakt dag.

För fonder i utländsk valuta växlar vi försäljningsbeloppet från fondbolagen till svenska kronor (till likviddagens växlingskurs) innan utbetalning sker till dig.

 

Fondbolag

Likviddag (försäljning av fondandelar)

BlackRock

Affärsdag + 3 bankdagar

Handelsbanken Fonder

Affärsdag + 1 bankdagar

Norron

Affärsdag + 3 bankdagar

PIMCO 

Affärsdag + 3 bankdagar

PriorNilsson

Affärsdag + 1 bankdagar

Spiltan Fonder

Affärsdag + 3 bankdagar

SPP Fonder

Affärsdag + 1 bankdagar

Vanguard

Affärsdag + 4 bankdagar

Öhman Fonder[1]

Affärsdag + 3 bankdagar

 

[1] För fonden Öhman Etisk Global A är likviddag: affärsdag + 5 bankdagar

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.