Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur hämtar Advinans information kring min ekonomi?

Advinans kan hjälpa dig att sammanställa information från banker, försäkringsbolag och Pensionsmyndigheten i syftet att hjälpa dig få grepp om hela din ekonomi. Advinans har två tillvägagångssätt för att hämta information; anslutning via BankID och informationsfullmakt via Fullmaktskollen.

Tillvägagångssätten används som komplement till varandra för att sammanställa en så komplett bild av din ekonomi som möjligt. I vissa fall går all information att hämta via BankID och ibland måste den kompletteras med information via fullmakt. Generellt kan dock sägas att anslutning med BankID används för bankinformation och informationsfullmakt för försäkringsinformation och pensioner.

Notera att det tar olika lång tid att sammanställa informationen beroende på vilken metod Advinans måste använda. En anslutning med BankID ger information direkt medan svar från en informationsfullmakt kan ta allt från några dagar ända upp till 4 veckor – helt beroende på försäkringsbolaget och tyvärr utanför Advinans makt.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.