Ersättningspolicy

Advinans ersättningspolicy syftar till att skapa en kultur som skapar en långsiktigt stabil verksamhet där fokus ligger på att säkerställa nöjda kunder och låga risker. Advinans ersättningspolicy, som antagits av styrelsen, är mycket enkel då samtliga anställda på Advinans har en fast lön. Advinans arbetar inte med rörlig ersättning eller bonus. Därigenom säkerställer vi att anställda drivs mot rätt långsiktiga mål - nöjda kunder som tar rätt ekonomiska beslut, till lägsta möjliga avgifter.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans