Information & villkor

Miljöpolicy

Advinans miljöpolicy

Övergripande

Advinans miljöpolicy ska bidra till en hållbar utveckling. Advinans affärsidé är att digitalisera hantering av pension, förmåner, försäkringar och sparande. Genom digitalisering kan vi sänka kostnader, skapa bättre tjänster, säkra och förenkla processer för våra kunder.

När personalförmåner och pensioner hanteras digitalt blir den stora positiva miljöeffekten att alla papper försvinner. Genom att digitalisera den traditionella rådgivningstjänsten minskas det totala antalet resor och tar även bort den stora pappersanvändningen som är nödvändig vid klassisk rådgivning och en stor del av tjänsternas klimatpåverkan. Genom att även påverka våra kunder att investera sitt pensionskapital kan vi via finansmarknaden stödja omställningen till ett hållbart samhälle. Miljömedvetenhet ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska:

  • verka för att kunder, användare och anställda blir medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid till exempel inköp av varor och tjänster samt vid tjänsteresor
  • hushålla med materiella resurser och energi samt hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • utvärdera och ständigt förbättra vårt sätt att arbeta i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan
  • vara uppdaterade på lagstiftningen på miljöområdet.

Miljömål

För att kunna säkerställa vårt miljöarbete har vi satt upp följande mål:

  • Arbeta för att erbjuda och utveckla etiska och hållbara fond- och pensionslösningar.
  • Verka för att anställda främst promenerar eller cyklar till arbetet alternativt använder kollektivtrafiken.
  • Vid tjänsteresor ska först och främst kollektivtrafik eller tåg användas.
  • Våra IT system ska i högsta grad drivas av hållbar elproduktion där samarbete med Google Cloud är en viktig komponent (https://cloud.google.com/environment/).
  • Öka effektiviteten i användningen av utrustning och förbrukningsmaterial samt återvinna uttjänt utrustning så långt det är möjligt.
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.