Information & villkor

Information om Advinans och våra tjänster

Advinans AB (org.nr. 559067-5673)
Box 3158
103 63 Stockholm
Tel: 021-220 30
E-post: kundtjanst@advinans.se

Advinans AB (nedan ”Bolaget” eller ”Advinans”) har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Försäkringsdistribution i samtliga livförsäkringsklasser samt sjuk-, olycksfalls-, och premiebefrielseförsäkring
  • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet
  • Utföra valutatjänster som har samband med investeringstjänster
  • Registreras som förvaltare av fondandelar avseende värdepappersfonder och specialfonder
Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.