nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Reklamation eller klagomål

Advinans gör allt för att våra kunder ska vara nöjda. Men ibland har man olika synpunkter eller det går fel. Då vill Advinans att du som kund så snabbt som möjligt kontaktar Advinans så ska vi göra allt för att försöka lösa problemet. Om det inte fungerar så har vi en tydlig process för hur Advinans hanterar reklamationer och klagomål. Att lämna in ett klagomål kostar inget för dig som kund.

Reklamera först

Är kunden missnöjd med Advinans tjänster skall kunden i första hand vända sig till Advinans kundtjänst. Det är viktigt att kunden kontaktar Advinans kundsupport med sin reklamation så snart som möjligt, antingen per telefon 021-220 30 eller via e-mail kundtjanst@advinans.se

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos Advinans kundtjänst fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen Klagomålsansvarig hos Advinans. Bolagets klagomålsansvarige är advokaten Alf-Peter Svensson Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, alf-peter.svensson@dlapiper.com, telefon 08-6144957. Kund kan även framställa klagomål till bolaget via VD Fredrik Burling, fredrik.burling@advinans.se eller på följande adress:

Advinans AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 3158
103 63 Stockholm
E-post: kundtjanst@advinans.se

Ärendet ska framställas skriftligen. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av notor, kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Advinans målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Advinans. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Oberoende vägledning och hjälp utanför Advinans

Kund, som är konsument, kan också erhålla vägledning från:
Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 - 22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Sådan vägledning kan även lämnas av den kommunala konsumentvägledningen i kundens hemkommun.

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Konsumenter har också möjligheten att få sin rätt prövad av:

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.