Information & villkor

Säkerhet

Säkerhet har högsta prioritet hos Advinans - vi har byggt våra system och processer från grunden för att maximera våra kunders säkerhet. Med säkerhet menar Advinans bl a följande:

Tillstånd och regelverk

Advinans är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Tillsammans med de ledande externa experterna i Sverige kring riskhantering och regelverk har Advinans utvecklat processer för att minimera alla former av risker – t.ex. IT säkerhet, penningtvätt, bedrägeri. Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

Förvaring av medel

Advinans är skyldigt att hålla dina värdepapper avskilda från sina egna tillgångar. Detsamma gäller för de pengar som Advinans tar emot med redovisningsskyldighet i samband med den diskretionära förvaltningen. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Advinans tillgångar får du normalt ut dem om Advinans skulle försättas i konkurs. Mer information om hantering av värdepapper och kunders medel finns under Insättningsgarantin och investerarskyddet.

IT säkerhet

Advinans arbetar endast med Mobilt BankID för inlogging och signering. Detta är ett mycket säkert system. Advinans arbetar med högsta möjliga säkerhet på alla IT system och genom att samarbete med ledande molnleverantörer som t.ex. Google Cloud. Alla molntjänster Advinans använder utnyttjar högsta nivå av kryptering av kommunikation och databaser, avancerade brandväggar och virusskydd, mycket hög fysisk säkerhetsnivå på datacenter och kontinuerliga back-ups på fysiskt skilda datacenter.