Perspektiv

Här finner ni våra perspektiv på vad som gör en framgångsrik arbetsgivare - sett i en helhet och med fokus på förmåner.

En attraktiv arbetsgivare

Bli en mer attraktiv arbetsgivare

Framgångsrika arbetsgivare vinner. Men att bli en framgångsrik arbetsgivare är svårt och kräver en holistisk syn.

Finansiell trygghet för era medarbetare

Pension är viktigt men komplext. Arbetsgivare har ett socialt ansvar för att hjälpa sina medarbetare till en trygg framtid.

Läs mer
10 min

Försäkra era medarbetare

Ett bra försäkringsskydd är viktigt. Som arbetsgivare har man ett socialt ansvar om det värsta skulle hända.

Digitalisering av HR med stora möjligheter

Frigör administrativ tid för att fokusera mer på strategisk HR. Men var smart i förändringsarbetet.

Läs mer
10 min

Grundläggande investeringsprinciper

Grunderna i Advinans investeringsfilosofi

Aktier ger över tid en riskpremie. Genom att diversifiera din aktieportfölj över geografier och sektorer kan du minska risken. Aktier i kombination med räntor sänker risken i din portfölj.

Läs mer
14 min

Investeringsstrategi utifrån mål

Genom att tydliggöra syftet och tidshorisont med ditt sparande kan du säkerställa att du sparar rätt och därmed maximerar potentiell avkastning samtidigt som du når ditt mål.

Läs mer
13 min
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans