nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Advinans aktieportfölj

Övergripande

  • Advinans utgår från den globala aktiemarknadsportföljen.
  • Portföljen anpassas med utgångspunkt i valutarisk genom att andelen svenska aktier justeras upp till 20 %.

Advinans aktieportfölj

Advinans aktieportfölj utgår från den globala marknadsportföljen då vi utgår från att marknaden är rationell i sin prissättning. Som svensk sparare blir du exponerad mot valutarisk genom ett globalt sparande. För att justera detta gör Advinans en aktiv anpassning genom att höja andelen exponering i Sverige till 20 %.

Förutom geografi1 säkerställer Advinans att aktieportföljen fångar andelen småbolag utifrån marknadens nuvarande prissättning. Då småbolag utgör en relativt större andel för Sverige jämfört med globalt index (25,8 % istället för 11,9 %) så exponeras våra kunder därefter.

Globala och svenska aktiemarknaden

advinans-equity-portfolio-fig-1

Figur 1: Den globala och svenska aktiemarknadsportföljen i November 2018. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

I Advinans pensionsrådgivning utgår Advinans från en övergripande allokeringsmodellen för aktier – men justerar pro-rata för att vissa tillgångsklasser inte är tillgängliga på alla plattformar (t.ex. globala småbolag). Små förändringar kommer att göras med syftet att sänka de totala fondavgifterna för en portfölj baserat på varje försäkringsbolags specifika fondavgifter.

Advinans aktieportfölj

advinans-equity-portfolio-fig-2

Figur 2: Advinans aktieportfölj. Källa: Advinans beräkningar.

Historisk avkastning

Advinans filosofi är full transparens varför vi nedan sammanställer historisk avkastning (i kronor) och risk (volatilitet) över den längsta tidsperioden som vi har data för samtliga innehav. För fonder med kortare historia har vi beräknat historisk avkastning utifrån underliggande innehav och index. Notera att Advinans inte använder denna information för att skapa en effektiv portfölj utan vi utgår från den globala marknadsportöljen med justeringar enligt ovan.

Historisk avkastning och volatilitet

advinans-equity-portfolio-fig-3-2018-12-17

Figur 3: Historisk avkastning över riskfri ränta och volatilitet för exponeringar för tillgångar i Advinans portfölj, 2002-2016. Den streckade linjen visar den effektiva fronten. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

1. Advinans följer index från MSCI. Från och med 31:e maj 2018 inkluderar MSCI i indexet för tillväxtmarknader, Emerging Markets, 230 aktier från Kinas fastland. Dessa aktier motsvarar cirka 5 % av den totala marknaden i Kina. Tidigare ingick inte aktier från Kinas fastland i indexet då bolagsstyrningen och redovisningsstandarden ansågs svaga bland dessa företag samtidigt som investerare hade problem att handla med aktierna. Beslutet att ta med dessa aktier i indexet kommer i och med myndigheternas ansträngningar att öppna upp marknaden för utländska investerare samt att förbättringar har skett när det kommer till styrning och redovisning. Värt att notera är att exponering mot Kina sker främst genom innehav i stora kinesiska bolag i USA och Hong Kong, en del exponering kommer även genom exportföretag. På det sättet erbjuds ändå investerare en relevant kinaexponering mot en rimlig risk.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.