nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Advinans marknadsperspektiv

Övergripande

  • Advinans är marknadsneutrala och rebalanserar kunders portföljer över tiden som följd av konjunkturcykler och förändring i värderingar. En generell observation är världsekonomin blir bättre över tiden och att aktier följer ekonomisk tillväxt.

  • Långsiktig avkastning är kopplad till fundamentala faktorer. Avkastning på kort- och medellång sikt varierar även som följd av andra faktorer såsom investerarsentiment och risktolerans. Vi anser att det mest förnuftiga tillvägagångssättet att investera långsiktigt är att systematiskt ta del av riskpremier genom väldiversifierade portföljer.

  • Vi sammanställer marknadsinformation för kunder som önskar sätta ihop sin egna portfölj av fonder på Advinans plattform.

I följande länk presenteras Advinans Marknadsperspektiv som en PDF: Klicka här

Advinans partner PIMCO publicerar en marknadskommentar varje kvartal. Är du intresserad av att ta del av det senaste exemplaret hittar du det här

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.