nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Bli en mer attraktiv arbetsgivare

Övergripande

  • Attraktiva arbetsgivare vinner
  • Medarbetarerbjudandet måste vara holistiskt
  • Lön och förmåner är en viktig hygienfaktor - mjuka faktorer är grunden till framgång

Attraktiva arbetsgivare vinner

Attraktiva arbetsgivare är mer framgångsrika. I grafen nedan har vi jämfört totalavkastningen de senaste 10 åren (aktieutveckling samt utdelningar1) på de 50 mest attraktiva arbetsgivarna 2017 i Europa enligt en studie från Universum och jämfört avkastningen med totalavkastning för Europaindex (MSCI Europe). De mest attraktiva arbetsgivarna har skapat en överavkastning på 200 % enheter under 10 år till sina aktieägare.

total-stock-return-top-european-brands-msci-europe-2018-11-12

Vad är grunden till en framgångsrik organisation?

Alla vill vinna och bli bättre. Framgångsrika organisationer gör dock något speciellt. En viktig komponent är förmågan att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare. Det är dock inte hela svaret på hur man blir en framgångsrik organisation. I en rapport från 2011 resonerade The Boston Consulting Group kring fem dimensioner som grunden till framgångsrika organisationer:

  1. Modernt ledarskap
  2. En effektiv organisationsmodell - med stark koppling till strategiska mål samt tydliga roller och ansvar
  3. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare
  4. Förändringsvilja - förmågan att ständigt utvecklas som organisation
  5. En stark kultur med en tydlig vision

Ett holistiskt angreppssätt är viktigt för att bli en framgångsrik arbetsgivare. Det måste finnas en tydlig koppling mellan vision, ledarskap, talanghantering etc. Det är också viktigt att arbetsgivare förstår sin potentiella målgrupp inom talangpoolen - vilken typ av talang attraherar vi - vad är det de söker - och hur kopplar det till medarbetarerbjudandet.

Attrahera, utveckla och behålla talang

Att duktiga medarbetare är grunden i en framgångsrik organisation är ingen nyhet. Till exempel rapporterade McKinsey & Company i en artikel från 2017 en skillnaden i produktivitet på upp till 800% mellan duktiga och genomsnittliga medarbetare (ju mer komplexa arbetsuppgifter, ju större skillnad).

Så om det är uppenbart att talanghantering är viktigt - varför gör inte alla arbetsgivare det bättre? För att det är svårt och komplext. Ett populärt ramverk för talang hantering är “EVP” (medarbetareerbjudande). Tanken bakom denna typ av ramverk är att man definierar upp hela erbjudandet till den anställde - och holistiskt tittar på hur man ligger till mot de anställdas förväntningar och konkurrenternas erbjudande. I bilden nedan har vi sammanställt Advinans ramverk för hur man kan tänka kring “medarbetar erbjudande”.

framework-employee-offering

I en studie från 2018 av Randstad analyseras vad svenskar främst söker hos en arbetsgivare. De viktigaste faktorerna var mjukare värden som personlig utveckling, miljö och kultur. Lön och förmåner ligger i mitten av undersökta variabler - och är snarare att anse som en hygienfaktor. Intressant är att Glassdoor (en global tjänst för anonyma omdömen av arbetsgivare) identifierat i en studie från 2018 att i USA är lön och förmåner viktigast för de som söker ett nytt arbete - men när man undersöker varför anställda stannar kvar hos en arbetsgivare är mjukare värden som arbetsmiljö och kultur viktigare än ersättning.

Givet vikten av mjukare värden är det intressant att notera att Gallup i en analys i USA fann att enbart 27% av de anställda tror på sin arbetsgivares vision. Bristen kan handla om ledningens otydlighet kring vision och varför arbetet man gör är viktigt men lika väl kan det bero på bristen på kommunikation. Traditionellt har företag använt intranät för intern kommunikation - men en studie av Deloitte visar att endast ca 25% av de anställda använder ett intranät återkommande. I en artikel från 2016 resonerar McKinsey & Company kring hur moderna arbetsgivare arbetar med flera sociala plattformar för att kommunicera - där intranät är en del, medium för snabb och lokal kommunikation en annan, samarbetsverktyg en annan etc.

Det svåra vinner

Att bli en framgångsrik arbetsgivare är svårt. Det finns inget enkelt svar. Men de som lyckas har en svårslagen konkurrensfördel mot sina konkurrenter. Som arbetsgivare måste du se till att lön och förmåner är konkurrenskraftiga och förstådda av de anställda. Men det är inte genom hög lön enbart man bygger en framgångsrik organisation. Grunden är en tydlig vision som kommuniceras modernt och delas av alla.

1. Oviktat index. Endast publika bolag inkluderade.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.