nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Finansiell trygghet för era medarbetare

Övergripande

  • Pension är komplext men mycket viktigt
  • Arbetsgivare måste ta ett socialt ansvar för sina medarbetares pension
  • Arbetsgivare bör erbjuda bra pension, möjlighet till löneväxling och pensionsrådgivning för alla

Pension är en komplex men viktig förmån. I takt med att pension växt som en viktig fråga i samhället har det blivit en allt viktigare förmån. I en studie av Sifo från 2017 var tjänstepension den viktigaste löneförmånen för drygt 50 % av de svarande (men för 24 % var friskvårdsbidrag det viktigaste!). Problemet med pension som förmån är att det är en mycket stor kostnad för arbetsgivaren och en abstrakt förmån för medarbetaren då den ska nyttjas långt in i framtiden.

Inom kollektivavtalen är tjänstepensionen avtalad. För att medarbetare ska förstå förmånen är det därför viktigt att arbetsgivaren informerar och förklarar förmånen. I en studie av AMF från 2018 visste inte 50 % av de anställda hur mycket som sätts av i pension. Det är också viktigt att arbetsgivare hjälper sina medarbetare så de tar rätt mängd risk - till lägsta möjliga avgift - för att maximera pensionskapitalet.

Utanför kollektivavtalen finns det många varianter på tjänstepension. Många arbetsgivare erbjuder inte samma nivåer som inom kollektivavtalen givet den höga kostnaden och den många gånger begränsade uppskattningen. För de arbetsgivare som erbjuder en pensionsförmån är det viktigt att tydligt förklara värdet av denna. Om arbetsgivaren inte erbjuder en tjänstepension är det ändå viktig att man informerar medarbetarna om pension så de sätter upp ett privat pensionssparande eller att arbetsgivaren erbjuder löneväxling till pension.

Oberoende om en arbetsgivare erbjuder kollektivavtalade pensionsavsättningar eller inte finns det oftast ett betydande pensionsgap mellan önskad pension (för de flesta är 70-80 % av slutlön ett bra riktmärke) och förväntad pension på 50-60 % (med kollektivavtalad pensionsavsättning- utanför ofta betydligt lägre). Som arbetsgivare har man ett socialt ansvar för sina medarbetare. Genom att informera om pensionssystemet och ge medarbetare tillgång till pensionsrådgivning får de verktyg att ta tag i sin pension (läs mer om Advinans pensionsråd för individen i separat perspektiv) Hur bör du tänka kring pensionen?

För medarbetaren finns det två huvudsakliga sätt att spara till pensionen privat. Ett privat sparande med skattade medel - mest fördelaktigt idag är ett s.k. ISK konto. För anställda med en månadslön över ca 42 000 kronor (2018) är det dock mer fördelaktigt att löneväxla en del av sin lön till pension. Fördelen med detta sparande är skattetilldelning p.g.a lägre skatt på pensionssparande, lägre avkastningsskatt på en tjänstepension än ett ISK sparande samt eventuellt en lägre inkomstskatt på framtida pension än lön (drivet av en lägre inkomst efter pension).

Många arbetsgivare erbjuder idag inte löneväxling till pension (ofta drivet av komplex administration) eller har ett mycket lågt nyttjande (ofta drivet av att förmånen inte kommuniceras tydligt eller att den är för komplex att nyttja av medarbetaren). Med digitala verktyg kan arbetsgivare idag erbjuda löneväxling på ett modernt sätt.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.