nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Försäkra era medarbetare

Övergripande

  • De flesta svenskar har dålig koll på sina försäkringar
  • Ett ordentligt försäkringsskydd ger era medarbetare trygghet till en låg kostnad
  • Det är ofta fördelaktigt att arbetsgivare betalar för försäkring
  • Om ni investerar i era medarbetares trygghet, säkerställ att de förstår förmånen

Genom försäkringar delar vi gemensamt risk. Typiskt sätt tänker vi inte på risker runt omkring oss förrän något händer. Då är det försent att teckna en försäkring. Som arbetsgivare är det viktigt att man tar ett ansvar för sina medarbetares och deras familjers trygghet. Inom kollektivavtalen finns det ett baspaket som tyvärr inte hängt med utvecklingen - utanför kollektivavtalen erbjuder tyvärr många bolag mycket begränsat försäkringsskydd.

Tyvärr är ofta individen okunnig om sitt försäkringsskydd. I en studie från 2014 av Trygg Hansa fann man att endast 16% har en mycket bra översikt över sina försäkringar. I en separat artikel beskrivs viktiga försäkringsmoment för individen att ta hänsyn till. Ur en arbetsgivares perspektiv finns det en del att fundera igenom per försäkringsmoment.

Liv

Risken för dödsfall under arbetsför ålder är mycket låg. Men för de som drabbas är effekten mycket hög för resten av familjen. Enligt en studie av Finansinspektionen från 2018 var det genomsnittliga bolånet för en familj i Sverige 2,6 miljoner kronor (i Stockholm 3,8 miljoner kronor). Advinans rekommenderar att familjeförsörjare i en familj tecknar en livförsäkring som motsvarar minst 50% av bolånet plus tre nettoårslöner. Om vi utgår från en månadslön på 40 000 kr och ett bolån på 2,6 miljoner kronor bör en genomsnittlig medarbetare ha en livförsäkring på ca 2,3 miljoner kronor (i Stockholm 2,9 miljoner kronor). Typiskt sätt erbjuder svenska arbetsgivare en TGL - med ett livbelopp på 289 800 kronor (2022).

Sjukdom

Inom kollektivavtalen är sjukförsäkring - dvs risken för inkomstförlust vid långvarig sjukdom - standard. Utanför kollektivavtalen är det dock få arbetsgivare som erbjuder sjukförsäkringar. En anställd som blir långvarigt sjuk och har en högre lön kommer drabbas mycket hårt finansiellt. Utan försäkring är man endast hänvisad till sjukpenning från Försäkringskassan, sjukpenningen täcker upp till 80 % av lönen till 8 prisbasbelopp (32 200 kronor/månad 2022). Lön därutöver skyddas inte genom Försäkringskassan.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring bör omfatta den anställde även på fritiden och försäkringsbelopp ska täcka det behov som finns. Olycksfallsförsäkringen genom kollektivavtalen täcker endast för olyckor som händer i samband med arbetet och ger ersättning för exempelvis sjukvårdskostnader i samband med olycksfallet. För arbetsgivare utan kollektivavtal är det många som saknar en olycksfallsförsäkring eller enbart erbjuder ett begränsat skydd. Givet resonemang kring belopp vid dödsfall bör man även fundera på beloppet vid för olycksfall utifrån ekonomiska åtagande för familjen. Om medarbetaren har en sjukförsäkring minskar kravet på belopp vid olycksfall.

Sjukvård

Myndigheten för vård och omsorgsanalys studie från 2018 visar att svenskar har fortsatt högt förtroende för den offentliga sjukvården - men att förtroendet sjunkit och det finns betydande variationer mellan orter/regioner. Arbetsgivare kan i Sverige teckna en sjukvårdsförsäkring för sina anställda och därigenom säkerställa att de snabbt får tillgång till privat vård och rådgivning. Med de nya reglerna kring förmånsbeskattning för dessa försäkringar kan det vara värdefullt att se över pris och leverantör samt erbjuda en försäkring där den anställde betalar en självrisk när försäkringen nyttjas.

Var tydlig

Försäkringar kostar. En arbetsgivare utan kollektivavtal som tar fullt ansvar för sina anställa och tecknar en bra olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, extra livförsäkring samt en sjukvårdsförsäkring med självrisk betalar ca 600-700 kronor per månad och medarbetare. Grundskyddet i kollektivavtalen är relativt billigt men bör kompletteras med främst en extra livförsäkring och gärna en sjukvårdsförsäkring för att ge ett bra skydd (en tillkommande kostnad på ca 400 kronor per månad och medarbetare). För en arbetsgivare som tar ett socialt ansvar för sina medarbetare är detta mycket väl investerade pengar. Men säkerställ då att medarbetarna förstår värdet av en mycket värdefull förmån.

Om man som arbetsgivare inte erbjuder ett komplett försäkringserbjudande bör man vara tydlig med sin medarbetare kring detta - så att de själva tar ansvar för sitt försäkringsskydd och tecknar privata försäkringar. Det är då viktigt att man informerar om de olika riskmomenten och hjälper medarbetarna att sammanställa nuvarande försäkringar.

Det är dock ofta bättre att teckna försäkringar som arbetsgivare då priserna är lägre och det många gånger räcker att medarbetaren är fullt arbetsför för att omfattas av försäkringen. När en medarbetare tecknar försäkring privat sker det ofta med obligatorisk hälsodeklaration. Sjukförsäkring och TGL är dessutom avdragsgilla för företaget.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.