nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Vikten av en trygg säkerhetsbuffert

Övergripande

  • Vi rekommenderar en säkerhetsbuffert på två månadslöner efter skatt.
  • Säkerhetsbufferten bör vara tillgänglig med kort varsel och vara placerad till låg risk.
  • En alltför stor säkerhetsbuffert gör att innehavaren går miste om möjligheten till avkastning.

Advinans rekommenderar våra kunder att prioritera sparande för en säkerhetsbuffert. En sådan buffert ska vara tillgänglig med kort varsel vid behov och vara tillräckligt stor för att täcka oförutsedda utgifter.

Säkerhetsbufferten ska täcka oväntade utgifter som bilreparationer, en stor räkning från tandläkaren eller andra oregelbundna, oväntade utgifter. Det är viktigt att hushållet har en förmåga att hantera oväntade utgifter avgörande för hushållets hälsa och välmående samt förmåga att utföra arbete.

I en årlig kartläggning av svenska hushålls levnadsförhållanden genomförd av SCB framgår det att cirka 18,5 % av svenska individer över 16 år inte skulle klara av att inom en månad betala en oväntad utgift på 11 000 kronor. En undersökning av Nordea år 2012 visade att 3 av tio hushåll hade en oväntad utgift över 10 000 kronor de senaste sex månaderna. Ett hushåll bör ha ekonomisk kapacitet att klara av sådana oväntade utgifter.

I händelse av sjukdom eller arbetslöshet bör säkerhetsbufferten även räcka till för löpande utgifter. Om en av hushållets inkomster försvinner på grund av sjukdom eller arbetslöshet kan det ta upp till två månader innan sjukpenning eller A-kassa betalas ut. Då är det viktigt att säkerhetsbufferten räcker till för att betala viktiga utgifter.

Vi rekommenderar därför att våra kunder har två månaders inkomst, efter skatt, i säkerhetsbufferten. Om man inte har en säkerhetsbuffert är risken stor att man tvingas ta dyra personlån vid större oförutsedda utgifter eller att man tvingas sälja av riskfyllda tillgångar (t.ex. aktier) under ogynnsamma förhållanden.

Hur kom vi fram till två månadslöner efter skatt?

Vi tog hänsyn till både behovet av att betala oförutsedda utgifter och förmåga att täcka hushållets kostnader i händelse av bortfall av inkomst. Det kan ta upp till två månader innan A-kassa eller sjukpenning börjar betalas ut och ersättningen är dessutom lägre än den ursprungliga inkomsten. Därför bör säkerhetsbufferten även vara tillräckligt stor så att hushållet kan hantera löpande utgifter under två månader. Vi tar även hänsyn till att det i vissa fall kan ta tid innan det är möjligt att minska vissa utgifter.

Hur ska jag spara min säkerhetsbuffert?

Säkerhetsbufferten ska finnas tillgänglig med kort varsel och ha därför ha en låg riskprofil - varför du vill ha en hög andel räntor. Givet den låga räntan idag och schablonbeskattning på ett ISK rekommenderar därför Advinans att du har ditt buffertsparande på ett sparkonto som täcks av den statliga insättningsgarantin. Du bör idag få ca 0,5 % i ränta på ett sådant konto. Advinans kommer tillsammans med en partner lansera ett sparkonton med bra ränta.

Givet den låga avkastningen på ett buffertsparande är det viktigt att du inte har för en för stor säkerhetsbuffert. Låt säga att du har 15 000 för mycket i din säkerhetsbuffert på ett icke räntebärande konto. Om du istället hade kunnat investerat pengarna och erhållit en årlig avkastning om 4,5 %1 har du efter 5 år gått miste om över 3 600 kr. Efter 25 år är skillnaden över 30 000 kr.

Potentiell förlorad avkastning med en alltför stor säkerhetsbuffert

safety-buffer-fig-1-2018-12-17

Figur 1: Säkerhetsbufferten genererar ingen avkastning. Om du har behov av en säkerhetsbuffert på 50 000 kronor men istället har en buffert på 65 000 kronor går du miste om avkastning på de 15 000 du istället hade kunnat investera. Över tid går du miste om stora belopp. Vi har antagit att säkerhetsbufferten placeras på ett icke räntebärande konto och att överskottet genererar en årlig avkastning om 4,5 %. Beräkning i nominella termer.

När bör säkerhetsbufferten vara större än två månadsinkomster?

Om det är stor risk att flera oväntade utgifter infaller samtidigt kanske du behöver en större buffert. Det finns flera anledningar till varför denna risk kan vara högre och du bör ha mer än två månadslöner efter skatt i din säkerhetsbuffert. Om du bor i hus och inte i lägenhet är risken för stora oväntade utgifter större, likaså om du har ett fritidshus. Hänsyn bör även tas till hur säker din inkomst är samt om ditt hushåll är beroende av enbart en inkomst. Är det större risk att du kan uppleva inkomstförändringar eller din inkomst varierar bör du ha en större säkerhetsbuffert.

1. Antaganden om avkastning på en portfölj med 70 % aktier med en aktiepremie på 6 % och 30 % räntor med en förväntad avkastning kring 1 %, och riskfriränta på 0 %.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.