Alltid låga och transparenta priser

Enkelt att komma igång. Flexibelt. Låga avgifter. Inga bindningstider.

Företag liten

0 kr/mån/användare

För arbetsgivaren som vill ha en enkel, billig och bra lösning för tjänstepension & försäkringar.
 • Modern tjänstepension
   Unikt stöd via Advinans egna förvaltningstjänst
   Gruppmöten och utbildning
   Digital rådgivning
   Fysisk rådgivning
 • Upphandlade riskförsäkringar
   Komplett erbjudande genom Euro Accident och Länsförsäkringar
 • Enkel och digital administration
   Gör personalförändringar retroaktivt och framåt
   Full kontroll över förmånsgrupper och kostnadsställen
   Se historik på medarbetarnivå

Företag stor

10–15 kr/mån/användare

För den större arbetsgivaren som vill ha ett bättre stöd för hantering av tjänstepension & försäkringar.
 • Allt inom Företag liten
 • Filimport för automatiska uppdateringar
 • Digital process för löneväxling till pension
   Styr digitalt rådgivningsflöde efter policy
   Kontrollera avdragsrätt och gränsvärden
   Hantera avtal och ansökan helt digitalt
   Kompatibel med kollektivavtal
   Rapportfil för lön och eventuell valcentral
 • Bokföringsunderlag och e-faktura
 • Antal användarePris/mån/användare (exkl. moms)
  Upp till 30015 kr
  300–100010 kr
  Från och med 1000Offert

Våra partners

Innehåll

Ni väljer fritt vilket innehåll ni vill erbjuda via Advinans. Ni styr helt flexibelt på förmånsgrupp.

Förmånsportal

30–40 kr/mån/användare

För arbetsgivaren som vill ha en digital plattform för att hantera och kommunicera hela förmånserbjudandet. Utan krångliga integrationer och enkelt att anpassa för komplexa organisationer.
 • Förbättra medarbetarupplevelsen
   Synliggör hela kompensationspaketet
   Addera upphandlade förmåner
   Förtydliga kommunikation
   Förenkla nyttjandet av förmåner
 • Underlätta vardagen
   Digital friskvårdshantering 1
   Hantera lönespecifikation 2
   Modernt kommunikationsverktyg
   Undersöknings- och bokningsverktyg
 • Antal användarePris/mån/användare (exkl. moms)
  Upp till 30040 kr
  300–100030 kr
  Från och med 1000Offert

Tjänstepension autopilot

Totalt 0,52%–0,62% 3

Smart förvaltningstjänst med individuell startlösning. Automatisk riskjustering innan och under pensionen. Förvaltning utifrån akademiska principer. Inga dolda avgifter.
 • Upphandlad försäkringsavgift 0,20 %/år
 • Provisionsfri fondportfölj, ca 0,17 %/år 4
 • Advinans låga förvaltningsavgift
 • Förvaltat kapital 5 Advinans förvaltningsavgift/år
  Upp till 1 000 000 kr0,25 %
  1 000 000–5 000 000 kr0,20 %
  Från och med 5 000 001 kr0,15 %

1 ) För digital friskvård tillkommer avgifter till Edenred.
2 ) Tillgänglighet beroende på lönesystem. Ev kostnader från lönesystemleverantörer kan tillkomma.

3 ) Slutgiltig avgift beror på mängd förvaltat kapital och fondval.
4 ) Advinans upphandlar provisioner mot fondbolag och betalar tillbaka allt till kunden. Avgiften 0,17 % är för en bred pensionsportfölj för en yngre kund. Exakt avgift beror på slutligt fondval. Fondavgifter från 0,06 %.
5 ) Beräknas per individ över samtliga konton hos Advinans - både ISK och pensionsförsäkringar.

Digital pensionsrådgivning

100 kr/år/användare 6

Placeringsrådgivning för individens pensionskapital utanför Advinans. Säkerställer rätt risk till lägsta avgift.
 • Helt oberoende
 • Heltäckande rådgivning
   Premiepensionen (PPM)
   Tjänstepensioner (inom och utom kollektivavtal)
   Privata pensioner
 • Betala enbart vid användande
   Aktivering öppnar upp tjänsten i 12 månader
 • Inkluderar pensionsprognos och sparråd

Försäkring & hälsa

Pris efter offert

Säkerställ era anställdas trygghet med försäkringar & hälsotjänster från ledande bolag.
 • Upphandlade priser 7
 • Grundskydd
   Styr digitalt rådgivningsflöde efter policy
   Sjukförsäkring
   Olycksfallsförsäkring
   Grupplivförsäkring
 • Smarta tjänster för att stoppa sjukskrivningar
 • Privat sjukvårdsförsäkring
   Kostnadsfri tillgång till e-doktor
   Kan tecknas av arbetsgivare eller privat
 • Extra livförsäkring
   Upp till 3 000 000 kr utan hälsodeklaration

6 ) Moms tillkommer.
Not: En fakturaavgift på 20 kr tillkommer för Advinans tjänster (en månatlig samlingsfaktura).

7 ) Inkluderar låg provision om 5 % till Advinans.

Vill du bli kontaktad?

Anmäl er nedan så kontaktar vi er inom kort för ett inledande samtal.

Genom att skicka intygar du att du läst och godkänner Advinans personuppgiftspolicy.

Säkerhet har högsta prioritet hos Advinans

IT-säkerhet

Advinans tar IT-säkerhet på största allvar. Vi använder BankID för identifiering. All känslig information krypteras. Advinans IT plattform driftas hos Google Cloud och erbjuder därmed industriledande säkerhet och mycket hög tillgänglighet (>99,99%). Alla system övervakas dygnet runt. Advinans samarbetar med ledande IT säkerhetsfirmor som kontinuerligt testar säkerheten i systemen.

Läs mer om Advinans säkerhetsarbete
Finansiell säkerhet

Advinans har tillstånd hos Finansinspektionen och trygga, långsiktiga ägare. Kunders tillgångar är fullt skilda från företagets. Likvida medel hålls på ett klientmedelskonto hos Danske Bank och investeringar hålls i form av traditionella fondandelar hos ledande fondbolag. Fondhandel sker via Nasdaq Fund Market. Försäkringsgivare för tjänstepensioner är Danica Pension.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans