Hur mycket måste jag spara för att nå mitt pensionsmål?

Före skatt

 
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år
67 år
68 år
69 år
70 år
71 år
72 år
73 år
74 år
75 år

Före skatt

Du behöver spara privat

2 200kr/mån

för att nå ditt pensionsmål

Som kund får du tillgång till hela pensionssimulatorn
Så har vi räknat

Så har vi räknat

Denna simulering visar vad du behöver månadsspara privat (dvs. utöver statlig pension och din tjänstepension) för att nå din önskade pension.

Grunden för simuleringen är ett antagande om att du började arbeta vid 25 års ålder, och att angiven lön är nominellt konstant från det att du började tills att du går i pension. Vidare utgår simulering från nuvarande regler för avsättningar till statlig inkomstpension, premiepension och en tjänstepension enligt ITP1.

Avkastning för nuvarande pensionslösning baseras på en konstant fördelning av 75 % aktier och 25 % räntor – vilket är en vanlig entrélösning.

För varje simulerat år, både bakåt och framåt i tiden, beräknas en årlig avkastning på 2,1 % på det totala kapitalet i enlighet med pensionsmyndighetens prognosstandard, samt enligt samma standard årliga avdrag för avgifter (inkomstpension 0,04 %, premiepension 0,4 %, kollektivavtalad tjänstepension 0,13 %). Vi antar vidare att du inte har ett eget privat pensionssparande idag. Simuleringen för önskad pension baseras på att du sparar privat till pensionen hos Advinans med en total årlig avgift på 0,32-0,42 % (fondavgifter på 0,17 %, och Advinans avgift på 0,25 % på kapital under 1 miljon kronor, 0,20 % på kapital över 1 miljon kronor och 0,15 % på allt kapital över 5 miljon kronor).

Alla värden presenteras före skatt.

För en mer komplett analys rekommenderar vi Advinans pensionssimulator som du får tillgång till som kund (Fri eller Privat). Där kan du t.ex. enkelt justera löneutveckling, ändra pensionsavsättning (t.ex. ändra kollektivavtal) eller inkludera existerande privat pensionssparande.

2 miljoner kronor mer? Räkna på hur mycket mer i pension du kan få genom en tjänstepension hos Advinans

Med Advinans får du

Hjälp att nå ditt pensionsmål

Utifrån dina mål hjälper Advinans dig att spara rätt belopp. Enklast och bäst genom ett månadssparande.

Individuell fondrådgivning

Hos Advinans får alla en individuellt optimerad pensionsportfölj. Risken justeras automatiskt när du närmar dig pension.

Låga avgifter ger mer i pension

Hos Advinans betalar ni totala avgifter för ett privat pensionssparande inklusive fonder, på ca 0,32-0,42 %. För en tjänstepension tillkommer en försäkringsavgift till Danica Pension på 0,20 %. Det är upp till 80 % billigare än aktiv förvaltning hos traditionella rådgivare.

Etiskt och hållbart sparande

Många tycker etik och hållbarhet är viktigt men tycker fondutbudet är otydligt. Advinans har gjort det enkelt att ta sitt ansvar för världen, givetvis till låga avgifter.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans