Perspektiv

Advinans har sammanställt perspektiv på viktiga privatekonomiska frågor så du i lugn och ro kan läsa och reflektera. Vi kallar dem perspektiv då ekonomi handlar om individuella preferenser och finansiella marknader är osäkra. Ambitionen är full transparens så alla ska ha rätt till vår kollektiva kunskap.

Grundläggande investeringsprinciper

Grunderna i Advinans investeringsfilosofi

Aktier ger över tid en riskpremie. Genom att diversifiera din aktieportfölj över geografier och sektorer kan du minska risken. Aktier i kombination med räntor sänker risken i din portfölj.

Läs mer
14 min

Investeringsstrategi utifrån mål

Genom att tydliggöra syftet och tidshorisont med ditt sparande kan du säkerställa att du sparar rätt och därmed maximerar potentiell avkastning samtidigt som du når ditt mål.

Läs mer
13 min

Advinans aktieportfölj

En väldiversifierad global aktieportfölj, med justering utifrån valutarisk genom en ökad exponering mot Sverige.

Advinans ränteportfölj

En väldiversifierad ränteportfölj med svenska och valutasäkrade globala räntor, med en justering mot långa obligationer och korta företagsobligationer samt en viss exponering mot realobligationer för att skydda mot inflation.

Läs mer
10 min

Betydelsen av låga avgifter

Låga fondavgifter innebär att du garanterat får ta del av en större del av marknadsavkastningen. Över tid underpresterar aktivt förvaltade fonder justerat för högre fondavgifter.

Spara smart och få högre avkastning

Spara tidigt och kontinuerligt. Därmed ökar du sannolikheten att du når dina sparmål. Genom ränta på ränta effekten över lång tid så minskar ditt totala sparbehov.

Läs mer
11 min

Aktiva fonder

För de som söker aktiva fonder rekommenderar Advinans mindre fonder, med hög aktiv andel, en tydlig strategi och rimlig avgift.

Pension - säkerställ din framtid

Hur bör du tänka kring pensionen?

Pension är för det flesta det viktigaste sparandet. För att säkerställa en trygg pension behöver de flesta komplettera med ett privat pensionssparande. Genom att börja spara tidigt, säkerställa rätt risk och låga avgifter får du en bättre pension.

Läs mer
19 min

Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring

En livscykeloptimerad fondportfölj ger en högre avkastning än en traditionell livförsäkring – då kunden säkerställer rätt exponering mot aktier. Garantierna i en traditionell livförsäkring ger ett mycket begränsat skydd.

Läs mer
10 min

Vilken tradliv ska jag välja?

För den passive pensionspararen är traditionell förvaltning bra. Det är en komplex förvaltningsform så du behöver titta på finansiell stabilitet, avgifter och hur väl förvaltning speglar din livssituation när du väljer tradliv bolag.

Läs mer
10 min

Finansiell stabilitet - lån och buffertsparande

Vikten av en trygg säkerhetsbuffert

Advinans rekommenderar en säkerhetsbuffert på två månadslöner efter skatt. Denna buffert ska täcka oförutsedda kostnader och bör placeras i ett sparkonto för att vara lättillgängligt. Se till att du får en vettig ränta.

Perspektiv på lån

Lån är rationellt ur ett livscykel perspektiv. Säkerställ bara att din ekonomi kan hantera högre räntor och att du amorterar över en livscykel. Undvik dyra privatlån - amortera dessa innan du börjar spara.

Advinans marknadsperspektiv

Advinans marknadsperspektiv

Advinans är marknadsneutrala och rebalanserar kunders portföljer över tiden. Vi sammanställer marknadsinformation för kunder som önskar sätta ihop sin egna portfölj av fonder på Advinans plattform.

Läs mer
10 min

Välj rätt försäkring för dig och din familj

Hur ska man tänka kring riskförsäkringar?

En riskförsäkring fungerar som en ekonomisk trygghet för dig och din familj om något skulle hända. Grundskyddet från arbetsgivare behöver ofta kompletteras.

Läs mer
10 min
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans