Alltid låga och transparenta priser

Helt kostnadsfritt. Inga dolda kostnader. Helt flexibelt.

Advinans Fri

0 kr

 • 100 % gratis att använda och absolut inga krav på att köpa till tjänster
 • Möjlighet att teckna försäkringar, Advinans pensionsrådgivning samt uppgradera till Advinans Privat
Bli Fri kund

Advinans Privat

Totalt ca. 0,32 % - 0,42 % 1

Smart förvaltningstjänst utifrån dina mål. Automatisk riskjustering. Förvaltning utifrån akademiska principer. Inga dolda avgifter.
 • Kostnadsfria konton - inga insättnings eller uttagskostnader
 • Låga och transparenta fondavgifter från ledande fondbolag på ca 0,17%/år 2
 • Advinans låga förvaltningsavgift
 • Förvaltat kapital 3 Advinans förvaltningsavgift/år
  Upp till 1 000 000 kr0,25 %
  1 000 001 - 5 000 000 kr0,20 %
  Från och med 5 000 001 kr0,15 %

1 ) Total avgift inklusive Advinans förvaltningsavgift och genomsnittlig fondavgift för brett sparande. Exakt avgift beror på slutligt fondval.
2 ) Exakt avgift beror på slutligt fondval. Avgift från 0,06 %.
3 ) Beräknas per individ över samtliga konton hos Advinans - både ISK och eventuella tjänstepensioner.

Pensionsrådgivning

125 kr/år

 • Årlig avgift inklusive moms. Efter 12 månader får du aktivt förnya
 • Som privatperson betalar du säkert via DIBS med Visa eller Mastercard
 • Tecknas i inloggat läge som Fri eller Privat-kund

Genom låga avgifter får våra kunder mer

Med låga avgifter får du ut mer av ditt sparande. Varje krona du sparar i fondavgifter och försäkringsavgifter är pengar som med 100 procent säkerhet genererar ökad avkastning i framtiden.

Grafen visar på värdet i nominella termer vid en investering på 100 000 kr idag om du betalar 0,96 % i fondavgift (genomsnittlig blandfondavgift i Sverige enligt studie av AMF) eller 0,4 % i total Advinans avgift (ungefärlig kostnad för Advinans avgift samt underliggande fondavgifter).

Genom låga avgifter får våra kunder mer

Advinans Försäkringar

Ett komplett försäkringsskydd är viktigt för att en familj ska kunna hantera oförutsedda händelser. Via Advinans Fri får du en översikt och analys av ditt försäkringsskydd. Du kan även komplettera ditt försäkringsskydd via Advinans gruppförsäkring.

Se priser

Vanliga frågor

Måste jag köpa till tjänster om jag blir Advinans Fri-kund?

Nej, Advinans Fri är kostnadsfritt och du behöver inte köpa till några tjänster.

Hur beräknas underlaget för Advinans avgift baserat på förvaltat kapital?

Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. Om det totala värdet understiger 1 miljon kronor utgår en avgift på 0,25 % per år på förvaltat kapital. På kapital över 1 miljon kronor upp t.o.m. 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,2 % per år. På kapital över 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,15 % per år. Underlag för beräkning bygger på samlat kapital hos Advinans - det vill säga över samtliga portföljer och inklusive eventuella pensionsförsäkringar förvaltade av Advinans.

Hur kan Advinans erbjuda så låga fondavgifter?

Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kunder. Det innebär att samma fond är upp till 75 % billigare hos oss jämfört med hos andra aktörer. Advinans arbetar dessutom utifrån en filosofi där vi enbart samarbetar med en leverantör per typ av fond. Våra leverantörer får därmed tillgång till en attraktiv kundbas på ett kostnadseffektivt sätt varför de kan erbjuda konkurrenskraftiga avgifter.

Hur tas förvaltningsavgifter ut?

Advinans tar automatiskt ut förvaltningsavgift en gång per kvartal (1/4 per kvartal). Vi kommer sälja ner din portfölj utifrån fördelning för att täcka avgifter. Fondbolagen tar ut sina avgifter - flertalet kvartalsvis, några månadsvis. För kunder som har en pension via Advinans kommer avgiften för Advinans och Danica Pension automatiskt tas ut från depån en gång per kvartal. Advinans återinvesterar eventuella rabatter från fondbolagen automatiskt för våra kunder.

Innebär Advinans pensionsrådgivning ett abonnemang som är svårt att komma ur?

Nej. Efter 12 månader avslutas tjänsten automatiskt och du behöver aktivt gå in och betala tjänsten på nytt - enkelt och schysst. Vi är övertygade om att det är en bra affär för våra kunder att se över sitt pensionssparande via Advinans pensionsrådgivning en gång om året (för att justera risk och dra nytta av eventuella nya och billigare fonder) - men det är upp till våra kunder att ta detta beslutet.

Varför tar Advinans ut en provision på försäkringar?

Egentligen vill vi inte arbeta med provision. Problemet är att vi annars skulle behöva fakturera våra kunder separat - och givet att provisionen i många fall är låg varje månad skulle en sådan lösning bli dyr och våra kunder skulle få ytterligare en faktura att betala varje månad.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans